Sökning: "redovisningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet redovisningsprocessen.

 1. 1. IFRS 16 i Hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sebastian Ennen; Milan Bacetic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The international accounting standards board´s (IASB) former accounting standard, IAS 17 was replaced by IFRS 16 on the first of January 2019. The main reason for the implementation of IFRS 16 is because IASB wants organizations to include all their leasing contracts on their balance sheets. LÄS MER

 2. 2. Mindre ideella organisationers redovisningsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefine Grönberg; Ann-Christine Ågren; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organisations; Accounting; Accounting-process; Ideella organisationer; Redovisning; Redovisningsprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mindre ideella organisationer fyller en central funktion i ekonomin och är en del av den växande ideella sektorn. Därför har en större angelägenhet vuxit fram när det kommer till de mindre ideella sektorns redovisning. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Anna-Karin Söderström; [2017]
  Nyckelord :Sustainability reporting; stakeholder dialogue; GRI Standards; sustainable development; Hållbarhetsredovisning; intressentdialog; GRI Standarder; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. LÄS MER

 4. 4. Småföretagares outsourcing av redovisningstjänster : följder för företagarens finansiella förmåga

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Isabell Gilbertsson; Ida Ottosson; [2017]
  Nyckelord :Småföretag; Outsourcing; Finansiell förmåga; Redovisning;

  Sammanfattning : Småföretagen är viktiga för Sveriges ekonomi då de skapar många arbetstillfällen och driver den ekonomiska tillväxten framåt. En faktor som visat sig kritisk för mindre företags framgång är företagsledarens finansiella förmåga, eller det som inom forskningen kallas financial literacy. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering - hot eller möjlighet? : En kvalitativ studie om redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Johansson; Anna Brindsjö; [2015]
  Nyckelord :Digitalisering; IT; struktur; bedömning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har sett att utvecklingen av teknologi har påverkat revisionsprocessen med både för- och nackdelar. Större delen av den tidigare forskningen fokuserar på revisorer men i och med lagförändringen om slopad revisionsplikt och redovisningskonsulternas starkare ställning har vi valt att studera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på redovisningsprocessen. LÄS MER