Sökning: "redovisningsskandaler i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden redovisningsskandaler i sverige.

 1. 1. Byrårotationens påverkan på förhandlingen och relationen : En kvalitativ studie om hur byrårotationen påverkar revisorns agerande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Amoi; Sofie Ekery; [2019]
  Nyckelord :Byrårotationen; Revisionspaketet; förhandlingen mellan revisorn och klienten; relationen mellan revisorn och klienten;

  Sammanfattning : Sedan 2000-talet har det skett ett antal redovisningsskandaler vilket fortsätter ske runt om i världen, även Sverige har drabbats i en mindre utsträckning. Det har medfört att revisorns oberoende och revisionskvalitén stundtals ifrågasatts. LÄS MER

 2. 2. Allmänhetens förtroende för revision -En studie av invånare i Göteborgs kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per-Johan Franck; Daniel Gratjov; [2013-06-10]
  Nyckelord :Allmänheten; förtroende; revision; revisor; Göteborgs kommun.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Allmänhetens förtroende för revision är en viktig faktor för såvälaktiemarknadens effektivitet som samhällets fortlevnad. Detta stärks bland annat av att en storandel av den svenska allmänheten direkt eller indirekt är ägare av svenska aktier eller fonder. LÄS MER

 3. 3. Den interna revisorsrotationen : Betydelsen för revisorns oberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Grahn; Sara Hellström; [2013]
  Nyckelord :intern rotation; extern rotation; revisorsrotation; byrårotation;

  Sammanfattning : Frågan om revisorns oberoende har historiskt sett alltid varit en aktuell fråga och är idag själva grunden för revisionsyrket. Revisorns oberoende har blivit kraftigt ifrågasatt under den senaste tiden, vilket beror på en rad olika redovisningsskandaler runt om i världen. LÄS MER

 4. 4. Den omarbetade ISA 610 - att ta fram en ny standard inom revision

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Jennby; [2013]
  Nyckelord :Revisorsjuridik; ISA 610; Regelbaserad; Principbaserad; Internrevision; Business and Economics;

  Sammanfattning : ISA 610 är en revisionsstandard som en revisor kan använda sig av för att söka vägledning kring omfattningen av god revisionssed vid användandet av internrevisionens arbete. Standarden ska i år omarbetas och den nya versionen av standarden kommer att träda i kraft i december 2013. LÄS MER

 5. 5. Svensk kod för bolagsstyrning : En studie av bolagen avvikelser från koden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Farah Almarsoomi; [2012]
  Nyckelord :Swedish Code of Corporate Governance; deviations; large cap; self-regulation; Explain or Comply.; Svensk kod för bolagsstyrning; avvikelser; Large Cap; självreglering; lagstiftning; Följa eller Förklara.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisnings- och företagsskandaler som ägde rum på 2000-talet i USA och flera europeiska länder satte fart på bolagsstyrningsdebatten. Många länder började införa regler med syfte att förbättra bolagsstyrningen och öka förtroendet för näringslivet. LÄS MER