Sökning: "redovisningsskyldighet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet redovisningsskyldighet.

 1. 1. Pengar och påverkan - Reglering av politiska partiers finansiering i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Schierwagen; [2014]
  Nyckelord :statsrätt; komparativ rätt; comparative law; politiska partier; political parties; partifinansiering; campaign finance; korruption; corruption; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Politiska partiers finansiering är en fråga som blir allt viktigare. I takt med att utgifterna för valkampanjer växer för varje val spelar privat bidragsgivande till partierna en allt större roll. Frågor om korruption och otillbörlig påverkan väcks ofta i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Effekter av konkursboets möjlighet att avstå från viss egendom : En uppsats om processavstående och abandonering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Erlandsson; [2014]
  Nyckelord :Juridik; Processavstående; Abandonering; Konkurslagen 3:9; Taleavstående; Konkursrätt; Insolvensrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen har till syfte att utreda rättverkan av konkursboets egendomsavstående i fråga om processavstående enligt KonkL 3 kap. 9 § och abandonering. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättsföreningars tillgångars kapitalisering på bostadsrättspriser

  M1-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christian Biörck; [2013]
  Nyckelord :Housing cooperative; fee capitalization; ownership pricing;

  Sammanfattning : In the current situation in the housing market and in particular the inner city much attention is directed towards achieved prices per square meter in sales. The indicator is as a principle an appropriate measure of the housing market’s health and development, and can to some extent be used to make approximations of the general economic health status of municipalities and counties. LÄS MER

 4. 4. Frivillig information i årsredovisningar : Ur ledningens perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Åsa Johannesson; Lisa Rehn; [2011]
  Nyckelord :Frivillig information; Framåtriktad information; Redovisningsskyldighet; Ledningens perspektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kraven på företagens informationsutlämning ökar, intressenterna efterfrågar mer information som är tillförlitlig, relevant och användbar. Detta gäller speciellt information som inte är lagstadgad, den frivilliga informationen. LÄS MER

 5. 5. Anti-Corruption Regulation in Sweden and Abroad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Wassén; [2010]
  Nyckelord :comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The negative effects that corruption has on both individual nations and the global society as a whole are known and well documented. Still, an estimated one trillion US dollars (US $1.000 billion) is paid each year in bribes worldwide and both individuals and organizations testify to engaging in corrupt behavior. LÄS MER