Sökning: "redovisningsstrategier"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet redovisningsstrategier.

 1. 1. Talängslan vid muntliga framställningar i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Uhlin; [2017]
  Nyckelord :Talängslan; muntliga framställningar; redovisningar i skolan; muntliga framträdanden; obehag inför att tala; redovisningsstrategier;

  Sammanfattning : I dagens skola är det mycket som har förändrats jämfört med förut. Eleverna ska vara mer delaktiga och ta mer eget ansvar, de ska även kunna föra fram sin talan och behärska att tala inför andra. Det är inte alltid det lättaste speciellt inte när man är en talängslig person som inte gillar att vara i centrum. LÄS MER

 2. 2. Redovisningsstrategier : Vilka aktörer och faktorer påverkar?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sara Fredriksson; Sofia Hallberg; [2005]
  Nyckelord :Redovisning; Redovisningsstrategier;

  Sammanfattning : Lagstiftning och normgivning kring årsredovisningen, vill skydda intressenter mot felaktig och bristfällig information. Det finns en del i årsredovisningen som inte är lagstadgad, den benämns frivillig information. LÄS MER