Sökning: "redovisningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet redovisningssystem.

 1. 1. Utvecklingen av redovisningssystem : En kvalitativ studie om hur redovisningskonsultens arbetssätt har förändrats de senaste tio åren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emilia Thunell; Alice Vingård; [2022]
  Nyckelord :Accounting; Institutional theory; Isomorphism; Digitalization; Automation; Artificial intelligence; Redovisning; Institutionella teorin; Isomorfism; Digitalisering; Automatisering; Artificiell intelligens AI ;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Utvecklingen av redovisningssystem: En kvalitativ studie om hur redovisningskonsultens arbetssätt har förändrats de senaste tio åren. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Emilia Thunell och Alice Vingård Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 - juni Syfte: Studiens syfte är att skapa förståelse för den tekniska utvecklingen av redovisningssystem från 2010 till nutid på mindre och medelstora redovisningsbyråer för att se hur redovisningskonsultens arbete har utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Adoptionsfaktorer vid implementering av molnbaserad redovisning : En kvalitativ studie på små och medelstora redovisningsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jennifer Jonsson; Anton Schou; [2022]
  Nyckelord :Cloud computing; Cloud accounting; EDI adoption model; Small and medium accounting practices SMP; Small and medium enterprises SME; Interorganisational systems IOS; Molntjänster; Molnbaserad redovisning; EDI-adoptionsmodell; Små och medelstora redovisningsbyråer SMP; Små och medelstora företag SME; Interorganisatoriska system IOS;

  Sammanfattning : Syfte: Molnbaserade tjänster har blivit allt vanligare i redovisningsbranschen. Därför syftar denna studie till att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för små och medelstora redovisningsbyråers adoptionsbeslut vid implementeringen av molnbaserad klientredovisning. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens - En framtid med förhinder : En kvalitativ studie om AI och dess påverkan på redovisningssystemet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Johansson; Victor Rahm; [2021]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; redovisningssystem; implementeringshinder; bokföring; automatisering; kunskapsbrist; affärssystem; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Redovisningen förändrades med användningen av datorn och digitala redovisningssystem. Framtidens utveckling handlar om att ta nästa steg, från datorisering till digitalisering. LÄS MER

 4. 4. Digitala redovisningssystem - möjligheter eller hot?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Hedman; Arvid Wernberg; Oskar Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Digital accounting; Technology acceptance model; Digitalisering; Automatisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Digitala redovisningssystem - möjligheter eller hot? Seminariedatum: 15:e januari 2021. Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP. Författare: Arvid Wernberg, Oskar Hultberg, Victor Hedman. Handledare: Rolf Larsson. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av redovisningssystem i industribranschen : En kvalitativ studie om implementering av digitaliserade redovisningssystem i ett affärsnätverk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sara Kvillerud; Cecilia Sandvik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER