Sökning: "reduced mobility"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden reduced mobility.

 1. 1. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
  Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

  Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER

 2. 2. UX-Design for Automated Restroom Door

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Mikaela Lavrell; Robin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public restrooms are used by most people but for some, these visits are inconvenient, filled with worry or fears. In 2016, a comprehensive survey was conducted in which more than half of the responded believed that they could get a disease from public restrooms, more than a quarter avoided touching the door handles and 45% avoided visiting a public toilet due to lock issues (Toalettrapporten, 2016). LÄS MER

 3. 3. Att åldras tryggt - En kvalitativ studie om äldres val och erfarenhet av att flytta till ett trygghetsboende

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Pernilla Svensson; [2020]
  Nyckelord :elderly; living enviroment; social housing; äldre; trygghetsboende; äldreboende; mötesplats; ensamhet; elderly living; meeting place; loneliness;

  Sammanfattning : Satsningen på trygghetsbostäder ligger i en ökad utmaning av äldre som upplever otrygghet eller isolering i sina hem. Kraven för att kunna flytta till ett trygghetsboende är att den äldre ska ha fyllt 70 år, ha stöd av hemtjänst och uppleva sig otrygg eller isolerad. LÄS MER

 4. 4. Autonomous medical robot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Ana Almer Casino; Miguel Ángel Sempere Vicente; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lack of healthcare assistance is one of the issues that European countries such as Sweden face due to the increase of the ageing phenomenon which leads to a higher demand for personnel in hospitals, basic attendance, and housing. Therefore, a tool is clearly required to fulfil these social needs. LÄS MER

 5. 5. Scapulafokuserad träning hos crossfitutövare med subacromiell smärta : en single-subject studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Karolina Engström; Karin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; range of motion; resistance training; scapula dyskinesis; shoulder pain; Axelsmärta; fysioterapi; ledrörlighet; scapuladyskinesi; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Subacromiell smärta är vanligt hos idrottare med repetitivt arbete ovan axelhöjd, vilket kan orsakas av obalans i muskulatur, förändrad position eller inskränkt rörlighet av scapula. Nedsatt funktion av scapula och dess stabilitet kan leda till minskad axelledsrörlighet och försvagad muskultur i området. LÄS MER