Sökning: "refactoring"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet refactoring.

 1. 1. Studying the impact of a mobile application in food waste reduction, circular economy, and social interaction inside the community.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Christos Gkalfas; [2019]
  Nyckelord :Mobile Development; literature review; food waste; circular economy; sustainability; community sharing; financial crisis; donation; Ionic; Cordova; Angular; SASS; HTML; Typescript; Google Firebase;

  Sammanfattning : Social and ecological sustainability applications are a significant way to bring equality, equity, and happiness in society. Food waste and food security are two of the most significant problems the people have to tackle the next years. LÄS MER

 2. 2. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 3. 3. The modernization of a DOS-basedtime critical solar cell LBICmeasurement system.

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gunnar Hjern; [2019]
  Nyckelord :Pascal programming language; Linux; operating system; real-time; PREEMPT_RT patch; Free Pascal compiler; Lazarus; multi-threading; computer controlled measurements; false color map; refactoring; software modernization; adaptation layer; MS-DOS; GPIB; IEEE-488; silicon solar cell; quantum efficiency; LBIC; electron recombination; serial communication; micro-controller; ISR; incremental encoder; lock-in amplifier; trans-impedance amplifier; triggered measurement;

  Sammanfattning : LBIC is a technique for scanning the local quantum efficiency of solar cells. This kind of measurements needs a highly specialized, and time critical controlling software. In 1996 the client, professor Markus Rinio, constructed an LBIC system, and wrote the controlling software as a Turbo-Pascal 7.0 application, running under the MS-DOS 6. LÄS MER

 4. 4. Visual Analytics Tool for Java Virtual Machine Execution Traces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Monali Pande; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The usage of multithreaded programs is continuously increasing, which leads to various concurrency issues. The non-deterministic approach of the thread scheduler makes the analysis of such programs complex. Thread-based visualization of the concurrent events helps to analyze a concurrent program efficiently. LÄS MER

 5. 5. RefStratERP – A Refactoring Strategy for ERP Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Nikola Petkovic; [2017]
  Nyckelord :Refactoring Process; Refactoring Strategy; Architecture-Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Dependency Management; Domain Driven Design; Refactoprocessen; Refactorstrategi; Arkitektur Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Beroendehantering;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning (ERP) systems are used to integrate all functions of an enterprise. They often evolve from a smaller monolithic object-oriented application, covering one functional area and organically grow over time in features and size until all functional areas are covered. LÄS MER