Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Automatic refactoring for Agda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Karin Wibergh; [2019-04-24]
  Nyckelord :Agda; dependent types; refactoring; thesis;

  Sammanfattning : The task of making changes to an existing code base to improve performance, legibility,or extensibility while preserving behaviour is important to virtually anyprogram. Many times this involves making changes requiring a great deal of typingin various places, which is tedious and error-prone. LÄS MER

 2. 2. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 3. 3. Visual Analytics Tool for Java Virtual Machine Execution Traces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Monali Pande; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The usage of multithreaded programs is continuously increasing, which leads to various concurrency issues. The non-deterministic approach of the thread scheduler makes the analysis of such programs complex. Thread-based visualization of the concurrent events helps to analyze a concurrent program efficiently. LÄS MER

 4. 4. RefStratERP – A Refactoring Strategy for ERP Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Nikola Petkovic; [2017]
  Nyckelord :Refactoring Process; Refactoring Strategy; Architecture-Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Dependency Management; Domain Driven Design; Refactoprocessen; Refactorstrategi; Arkitektur Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Beroendehantering;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning (ERP) systems are used to integrate all functions of an enterprise. They often evolve from a smaller monolithic object-oriented application, covering one functional area and organically grow over time in features and size until all functional areas are covered. LÄS MER

 5. 5. Continuous architecture in a large distributed agile organization : A case study at Ericsson

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Magnus Standar; [2017]
  Nyckelord :Software architecture refactoring; embedded systems; continuous integration; large scale agile development;

  Sammanfattning : Agile practices have become norm, also in large scale organizations. Applying agile methods includes introducing continuous practices, including continuous architecture. For web scale applications microservices is a rising star. LÄS MER