Sökning: "refactoring"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade ordet refactoring.

 1. 11. Detecting behavioural changes when refactoring a web-based legacy system

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Peter Spegel; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Legacy code suffers from poor readability and testability. This together with ever changing business requirements leads management and development teams to prioritize quick fixes over risky restructuring of working code. It is clear that the technical debt accumulated through inadequate maintenance will create a sinking ship. LÄS MER

 2. 12. Designing a generic fieldbus framework and refactoring legacy code for multiple platforms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Simon Hillbom; Robin Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Fieldbus; programming; refactoring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When working with large programming projects, one of the major problems is to write the code so it can be maintained. If you write code that is easy to maintain it is also easier to extend, change and fix bugs in the code. In this project two large, similar projects were investigated to find similarities in the code. LÄS MER

 3. 13. En studie kring komponentisering av legacysystem och dess fördelar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joacim Dubois; Isak Riihimäki; [2014]
  Nyckelord :Modularization; modernization; refactoring; componentization; legacy.; Modularisering; modernisering; refaktorisering; komponentisering; legacy.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har varit inriktat på att studera nyttan av att omstrukturera ett mjukvarusystem till ett moderniserat system. Frågan som skulle besvaras av detta projekt var: vad är fördelarna med komponentiseringen av ett legacysystem, med avseende på utvecklingstid som krävs för vidareutveckling av systemet? Denna fråga besvarades med hjälp av en analys av forskningsfronten över ämnet samt att en fallstudie genomfördes. LÄS MER

 4. 14. Where do you save most money on refactoring?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Susanne Siverland; [2014]
  Nyckelord :refactoring; technical debt; TD; complexity; lines of code; LOC; legacy code; duplicated lines; code-churn; churn;

  Sammanfattning : A mature code-base of 1 300 000 LOC for a period of 20 months has been examined. This paper investigates if churn is a significant factor in finding refactoring candidates. LÄS MER

 5. 15. Design verification through software architecture recovery : Meeting ISO 26262 requirements on software using static analysis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Molin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emerging functional safety standards in the automotive industry will create new challenges for companies sitting on large deposits of legacy code. When refactoring existing code for compliance with standards such as ISO 26262, great savings could be made if work products required by the standard could be automatically generated from existing source code. LÄS MER