Sökning: "refactoring"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade ordet refactoring.

 1. 21. Design verification through software architecture recovery : Meeting ISO 26262 requirements on software using static analysis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Molin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emerging functional safety standards in the automotive industry will create new challenges for companies sitting on large deposits of legacy code. When refactoring existing code for compliance with standards such as ISO 26262, great savings could be made if work products required by the standard could be automatically generated from existing source code. LÄS MER

 2. 22. Maintenance of the Quality Monitor Web-Application

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Maksym Ponomarenko; [2013]
  Nyckelord :software quality; metrics; maintenance; analysis; visualization; Quality Monitor; ARiSA; optimization; architecture; data-driven documents;

  Sammanfattning : Applied Research in System Analysis (ARiSA) is a company specialized in the development of the customer-specific quality models and applied research work. In order to improve the quality of the projects and to reduce maintenance costs, ARiSA developed Quality Monitor (QM) – a web application for quality analysis. LÄS MER

 3. 23. Kodrefaktorisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Amy Nylander; [2013]
  Nyckelord :refactoring; code refactoring; code smells; clean code; software achitechture; depencency injection; maintainability; refaktorisering; kodrefaktorisering; mjukvaruarkitektur;

  Sammanfattning : Denna rapport har sitt ursprung i det kodefaktoriseringsarbete som utfärdats våren 2013 som examensarbete i dataingenjörsprogrammet vid Örebro Universitet. Arbetet utfärdades på Nethouse i Örebro, och hade stort fokus på koddesign och kodkvalitet. LÄS MER

 4. 24. Webbapplikationer, från fristående kod till implementering av ett ramverk - En studie om vilka komplikationer som kan uppstå när applikationer baserad på fristående kod ska överföras till lämpligt ramverk

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mårten Nilsson; [2012-09-25]
  Nyckelord :Software framework; Web application framework; Webbapplikationer; Refactoring; toFramework refactoring;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats rör underhåll av mjukvara vilket tar mycket resurser i förhållande till de som används under utvecklingen av ny mjukvara. För att på ett effektivare sätt utveckla och underhålla mjukvara har olika typer av ramverk utvecklats. LÄS MER

 5. 25. Negotiating Complexity in Test Automation Tool Support - A Design Research Approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Gross; Kristofer Hansson Aspman; [2012-08-06]
  Nyckelord :agile testing; test automation; design science research;

  Sammanfattning : Fully realizing the vision of agile processes mightrequire practical tool support to enable activities like testdriven design, refactoring, and regression testing. In this paperwe will examine in detail, the design process of developing atest automation framework for a company in need of reducingtime consuming manual testing. LÄS MER