Sökning: "referat studie exempel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden referat studie exempel.

 1. 1. Mitt och ditt. En undersökning om hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Ilerup Wahl; [2011]
  Nyckelord :fusk; gymnasiet; Internet; klipp och klistra; källhänvisning; pedagogik; plagiat; plagiering; referat; svenska; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag ta reda på hur svensklärare definierar begreppet plagiering, hur de resonerar kring plagiering, om plagieringsrisken påverkat undervisningen och i så fall vilka pedagogiska följder det fått. LÄS MER

 2. 2. Ridinstruktörers syn på den sociala relationen mellan dem och deras elever

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jacqueline Alex; Anja Forsberg; [2010]
  Nyckelord :relation; inlärning; lärande;

  Sammanfattning : REFERATSyftet med detta arbete är att försöka ta reda på den bästa balansen i kontakten mellan ridlärare och ridelev, för att rideleven skall lära sig optimalt och att ridläraren samtidigt ska må bra i sin yrkesroll. Som en fortsättning på liten studie gjord av oss, Jacqueline Alex och Anja Forsberg under vårt första utbildningsår 2008 (Bilaga 2), med titeln ”Att lära ut” ville vi fördjupa oss i frågeställning enligt följande:Behöver ridläraren ha en privat relation med sina ridelever, för att få en bra effekt i sin ridundervisning? Vilka komplikationer uppstår när ridläraren blir för privat? Hur hittar man balansen mellan att ha en god kommunikation med sina ridelever utan att bli för privat?”Det som till exempel kan hända är att rideleven berättar om privata problem som inte ridläraren har utbildning i att hantera eller att eleven kan tappa respekten för läraren om den blir för mycket kompis med sina elever. LÄS MER

 3. 3. Klimatologisk studie av cyklonbanor över Europa med koppling till snöförhållanden i norra Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Jakob Inghammar; [2009]
  Nyckelord :cyclones; reanalysis data; ERA-40; snow; Abisko; cykloner; lågtryck; återanalys; ERA-40; snö; Abisko;

  Sammanfattning : Referat Klimatologisk studie av cyklonbanor över Europa med koppling till snöförhållanden i norra Sverige Jakob Inghammar Under de senaste decennierna har temperaturen i atmosfären ökat. En sannolik effekt av detta är en förändring av förekomst och styrka för de utomtropiska cyklonerna. LÄS MER