Sökning: "referatskrivande"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet referatskrivande.

 1. 1. Referat i läroböcker : En jämförande innehållsanalys av fem läroböcker för Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jessica Lindehall Broman; [2021]
  Nyckelord :Referatskrivande; läromedel; läromedelsanalys; svenskämnet;

  Sammanfattning : This study aims to determine how scientific writing is targeted in five Swedish textbooks for the course Swedish 1. The main goal of the study is to determine where scientific writing is placed in the books, what knowledge the textbooks convey about scientific writing and how scientific writing is being trained in the exercises presented in the textbooks. LÄS MER

 2. 2. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinlärares beskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vid svensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hinder samt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivande på grundläggande nivå i svenska som andraspråk. Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisk tillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn på litteracitet. LÄS MER

 3. 3. Referatskrivande på gymnasiet : -att följa instruktioner och bearbeta andras text till egna ord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Malin Bergenhök; [2013]
  Nyckelord :referat; skrivande; elevtexter; genre; egna ord; bearbeta källtext; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om referatskrivande i gymnasieskolan och syftet har varit att undersöka hur en grupp på 20 elever, som just börjat kursen Svenska 1 på ett yrkesförberedande program, klarar att skriva genren referat efter given instruktion. Eleverna har fått sina instruktioner kring hur ett referat ska skrivas av sin lärare och de har med hjälp av dem och skriftliga instruktioner i läroboken Svenska A, där källtexten Samarbeta för att överleva har hämtats, skrivit varsitt referat som sedan undersökts. LÄS MER