Sökning: "referatteknik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet referatteknik.

 1. 1. Skillnaden mellan E och F – Elevers källhantering i det nationella provet i svenska 3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Olof Larsson; [2016-05-27]
  Nyckelord :nationella provet i svenska 3; källhantering; referatteknik;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete inom lärarutbildningen, LSV410 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2015Handledare: Kristian Blensenius.... LÄS MER

 2. 2. Det språkliga glappet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tomas Schibbye; Alexander Strandqvist; [2007]
  Nyckelord :skriftspråkskompetens; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på sex svensklärares uppfattningar om gymnasie- och komvuxelevers skriftspråkliga förmåga. Syftet har även varit att undersöka dessa lärares uppfattningar om högskolans skriftspråkliga krav och förväntningar, samt hur de uppfattar att de förbereder sina elever för att möta dessa krav. LÄS MER