Sökning: "referensgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet referensgrupp.

 1. 1. Produktutveckling av en medicinteknisk arbetstol

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Alex Oskarsdottir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I syfte att bidra till en högre sysselsättningsgrad och ökad livskvalitet hos individer med kroniska nervsmärtor i ben och rygg har en produktutveckling av en medicintekniskarbetsstol genomförts. Som referensobjekt användes en prototyp som kombinerar funktioner på ett sådant sätt att stolen bidrar till minskad kotkompressionoch minskat tryck över nerver i ben. LÄS MER

 2. 2. Östra byrummet i Visby : En studie i hur stadsrummet kan gestaltas utifrån urban design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Grahn; [2022]
  Nyckelord :city planning; urban design; architecture; cultural preservation; world heritage; environmental behavior; stadsplanering; urban design; arkitektur; kulturvård; världsarv; miljömässigt beteende;

  Sammanfattning : This study sets out to explore the process of city planning through the design of an urban area in relation to a cultural world heritage. The purpose of this study is to get a deeper knowledge of the design process that planners and architects go through when developing urban areas in the city. LÄS MER

 3. 3. Elevers lärande om naturvetenskapliga begrepp : En studie om begreppskort som medierande redskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Anne Roos Harrysson; [2022]
  Nyckelord :Elevers lärande; Naturvetenskapliga begrepp; Begreppskort; Medierande redskap; Bildstöd;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur naturvetenskapliga begreppskort kan hjälpa elever att appropriera nya begrepp inom ämnet biologi. I studien deltog tolv elever i årskurs åtta i en skola i södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulering inför aktiefinansierade förvärv i Norden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Thorzelius; August Andersson; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Förvärv; Modified Jones-modell; Diskretionär periodisering;

  Sammanfattning : Vi undersöker om nordiska förvärvande företag mellan 2010 och 2019 resultatmanipulerar inför aktiefinansierade förvärv, i syfte att minska köpeskillingens värde. Korrelationen mellan förvärvarens aktiepris och köpeskillingen innebär att förvärvaren vid ett högre aktiepris behöver kompensera med färre antal av den egna aktien i utbyte mot budmottagarens. LÄS MER

 5. 5. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : Studien undersökte om användning av tal-till-text-verktyg hade effekt på skrivförmågan hos personer med afasi, samt om skillnader i dikteringskorrekthet uppstod mellan personer med afasi och en referensgrupp bestående av två personer utan känd neurologisk sjukdom. Med dikteringskorrekthet menas hur korrekt tal-till-verktyget skrev ner det som talats in. LÄS MER