Sökning: "referenssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet referenssystem.

 1. 1. Livscykelanalys för installerat två-glas fönster, platsbyggd isolerruta och nytt tre-glas fönster : En jämförelse av miljöpåverkan för åtgärder av två-glas fönster

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Victor Schåman; [2021]
  Nyckelord :LCA; window; isolation pane; carbon dioxide equivalent; acidification; eutrophication; LCA; fönster; isolerruta; koldioxidekvivalenter; försurning; övergödning;

  Sammanfattning : I den här studien har livscykelanalys (LCA) utförts för två alternativa system för insatta två-glas fönster med ca 30 års livslängd kvar. Det nuvarande två-glas fönstret har setts som ett referenssytem i arbetet. De tre system som livscykelanalys utförts över är: 1.      Låta två-glas fönstret vara kvar i byggnaden oförändrat. LÄS MER

 2. 2. Mätosäkerhet i höjd vid stationsetablering med RUFRIS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Melcher; [2020]
  Nyckelord :RUFRIS; fri station; stationsetablering; nätverks-RTK; höjdmätning;

  Sammanfattning : Traditionellt är avvägning den metod som används vid höjdsättning av nyetablerade stompunkter. Men det är en teknik som kan vara både kostsam och tidskrävande, i synnerhet då avståndet till närmsta anslutningsnät är ansenligt. Den här studien undersöker en alternativ metod till avvägning, RUFRIS-metoden. LÄS MER

 3. 3. Transparent paper: Evaluation of chemical modification routes to achieve self-fibrillating fibres

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Paulina Sandberg Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Transparent paper; nanopaper; nanocellulose; chemical modification of cellulose; cellulose nanofibrils CNF ; Transparent papper; nanopaper; nanocellulosa; kemisk modifiering av cellulosa; cellulosa nanofibriller CNF ; nanopapper;

  Sammanfattning : Transparenta papper tillverkade av cellulosa nanofibriller (CNF), visar stor potential att kunna ersätta petroleumbaserade plaster inom många användningsområden, till exempel för mat- och varuförpackningar. CNF, även känt som nanocellulosa, kombinerar viktiga cellulosaegenskaper, med unika egenskaper hos nanomaterial. LÄS MER

 4. 4. B-plane orbital resonance analysis and applications

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Alessandro Masat; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many space engineering and orbital mechanics applications seek for the usage of focused mathematical models, capable of providing useful insight onto particular phenomena or exploiting some theoretical and physical tools to reduce the computational costs and/or increase the level of accuracy reached. Orbital resonances are one of the phenomena that needs to be properly modelled, both for exploiting such features in the mission design phase and to predict possible resonant returns of threatening objects closely approaching a specified planet. LÄS MER

 5. 5. Rörelse hos stompunkter längs med järnvägen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Samuel Hedlund; Daniel Roos; [2019]
  Nyckelord :Geodetiska referenssystem; stomnät; deformation;

  Sammanfattning : Passiva geodetiska referenssystem ger möjlighet till noggranna positionsbestämmelser via fysiska koordinatbestämda markeringar. Detta ger i sin tur goda möjligheter för etablering av instrument och noggranna detaljmätningar av objekt. LÄS MER