Sökning: "referential cohesion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden referential cohesion.

 1. 1. Referentiell kohesion och temporal förankring i barns narrativer : Jämförelse mellan enspråkiga svensktalande och flerspråkiga engelsk-svensktalande barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Linnea Finnstedt; [2014]
  Nyckelord :multilingualism; bilingualism; English; Swedish; narratives; referential cohesion; temporal anchoring; COST Action IS0804; speech and language pathology; flerspråkighet; tvåspråkighet; engelska; svenska; narrativer; referentiell kohesion; temporal förankring; COST Action IS0804; logopedi;

  Sammanfattning : Andelen flerspråkiga barn i Sverige ökar och följdaktligen så även behovet av kunskap om deras språkutveckling. Flerspråkiga barns språkutveckling har visat sig skilja sig i viss mån från den hos enspråkiga barn och då normer för flerspråkiga barns språkutveckling saknas i logopedisk verksamhet idag finns en osäkerhet kring hur deras språkutveckling bör bedömas. LÄS MER

 2. 2. En plancton, en plasma, en placenta, en Hiroshima, en nada: eco-ensamblar a partir de las interrupciones de figuración antropomorfa del soneto LCXVI de Luis de Góngora y la película "Body Snatchers" de Abel Ferrara.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Bernardo Borgeson; [2011-07-01]
  Nyckelord :Ecocriticism; Deleuze; Brenez;

  Sammanfattning : In our paper ‘In Plancton, in Plasma, in Placenta, in Hiroshima, in Nothingness: eco-assemblagealong the interruptions of antropomorphic figuration included in the sonnet LCXVI by Luis de Góngora and the film Body Snatchers by Abel Ferrara’ we have put the respective releasing ofsocial forces and nature-materialities, that these interrupting processes entail, to help us delineate new parameters for a humankind in the frame of sustainable development. This pragmatic goal, in the line of the theories of Deleuze and Guattari, has helped us to deal, beyond the epidermic levels of narrative, referential, and phylosphical-hermeneutical concern, with an specific anthropocentriccultural context that comes into play, in the figuration of the soneto –by way of the pictorial-social renaissance procedures of albertian fragmentation– and accordingly, in the film –interacting with the narrative structures that deal ecophobically by a cohesion of the visual materialities on the verge of the snatching of human bodies. LÄS MER