Sökning: "reflection"

Visar resultat 16 - 20 av 1746 uppsatser innehållade ordet reflection.

 1. 16. Sjuksköterskors upplevelser av professionell grupphandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Liisa Linna; Stina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadshandledning; professionell grupphandledning; sjuksköterska; stöd; upplevelser; clinical supervision; clinical group supervision; experiences; nurse; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är in i sin kärna ett emotionellt arbete, vilket skapar behov av stöd. Professionell grupphandledning är en stödmekanism där reflektionen är en central komponent. Reflektion inom ramen för en professionell handledningsgrupp innebär förutom stöd även en möjlighet till ny kunskap för deltagarna. LÄS MER

 2. 17. Venturing into Heavy Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Jonathan Dennis; [2019]
  Nyckelord :Venture capital; cleantech; innovation; finance; investment; sustainability; Nordic region; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Venture capital (VC) plays a vital role in supporting the development of emerging startup innovation, including cleaner technologies better known as cleantech. The application of VC is, however, distributed unevenly across sectors of the economy, often overlooking difficult to innovate areas such as the industrial sectors. LÄS MER

 3. 18. Artificiell intelligens och framtidens IT- arbetare : En undersökning av IT- studenters uppfattningar om AI

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lovisa Hedberg Nilsson; Wilma Lundström; [2019]
  Nyckelord :Perceptions towards AI; IT-worker; IT-students; Attitudes; AI future;

  Sammanfattning : This study presents perceptions towards AI among the future IT-worker, IT-students. The attitudes and perceptions of AI and the future of AI differentiate from scientist to scientist. AI is a current topic. Governments and businesses invest and implement AI in many areas. LÄS MER

 4. 19. A Novel, Wave-based Control Architecture for Collaborative Haptic Virtual Environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Haptic feedback, the introduction of sense-of-touch into virtual environments, has been shown to have many benefits in practical applications. One such area of interest, is the increased performance of tasks that require collaboration. LÄS MER

 5. 20. Real spaces through mental places : an intuitive design process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Patrik Wallin; [2019]
  Nyckelord :design; design methodology; place; interpretation;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate different views on design and design methodology in order to understand a conflict that I have experienced during my time as a student on the landscape architecture program. Looking at how we work with design in our studio courses, there seem to be a belief that design should come from a place and that gathering information about a place is therefore necessary as a starting-point in order to understand a design problem. LÄS MER