Sökning: "reflekterande rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden reflekterande rapport.

 1. 1. Vild natur : Värden, attityder och associationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den moderna människan anses ha förlorat kopplingen till naturen, och en planering som arbetar för att minska separationen mellan människa och natur har efterfrågats. Grönområden värderas ofta utifrån ett brett perspektiv och få studier har undersökt den vilda naturtypens specifika kvaliteter. LÄS MER

 2. 2. Språkstödjande arbetssätt och elevers egen läs-och skrivupplevelse i en Montessoriklass

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Yvonne Hanzén; [2014]
  Nyckelord :Förförståelse; läsmotivation; lässtrategier; Montessori; språk-; läs- och skrivutveckling; stödinsatser i tidigt skede;

  Sammanfattning : Hanzén, Yvonne (2014). Språkstödjande arbetssätt och elevers egen läs-och skrivupplevelse i en Montessoriklass (Language Supportive practices and students' own reading and writing experience in a Montessori Class). Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling, Skolutveckling och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Reflekterande samtal - verktyg för förändring? : Två elevgruppers samtal kring arbetsplatsförlagt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Katharina Frisk; Jenny Martinpelto Börnfelt; [2013]
  Nyckelord :APL – arbetsplatsförlagt lärande; entreprenöriellt förhållningssätt; reflekterande samtal; reflektion;

  Sammanfattning : Skolinspektionens rapport 2011:2 visar på betydande brister i samverkan mellan skola och arbetsliv. Endast en femtedel av de tillfrågade skolorna klarar av att ge APU, arbetsplatsförlagd utbildning (APL – arbetsplatsförlagt lärande fr.o.m. LÄS MER

 4. 4. Metanutsläpp från det smältande Arktis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Max Van Meeningen; [2012]
  Nyckelord :Arktis; metanhydrater; metan; naturgeografi; geografi; climate change; Arctic; methane hydrate; methane; geography; physical geography; klimatförändring; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning I Arktis finns det enorma lager av kol som ligger i och under permafrosten, vilket är frusen mark som inte har tinat på två år. Mycket tyder på att delar av dessa lager är känsliga för en temperaturökning och idag sker en pågående uppvärmning. LÄS MER

 5. 5. Bibeln och interaktivitet : Om arbetet att skriva manus till spelet Testament

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Carl-Johan Dahlin; [2009]
  Nyckelord :Adaptation; Speladaptation; Spelmanus; Spelutveckling; Game Writing;

  Sammanfattning : Testamentär ett actionrollspel baserat på Bibelns Gamla Testament. Spelet utvecklas tillsammans med Svenska kyrkan i syfte att användas i konfirmandutbildningar.Denna uppsats är en reflekterande rapport som behandlar verket Manus till spelet Testament - Spelmoment, dialoger och mellansekvenser. LÄS MER