Sökning: "reflekterande samtal för pedagogisk utveckling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden reflekterande samtal för pedagogisk utveckling.

 1. 1. Att skapa plats för barns lek i förskolans utomhusmiljö

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Birgitta Ipsonius; [2017]
  Nyckelord :Förskolegården; barns lek; barns inkludering; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Den här studien är ett kunskapsbidrag avseende barns användning av förskolors utomhusmiljö samt barns inkludering i utveckling av förskolegårdars lekmiljö. Studiens syfte är att tolka samt skapa förståelse för de deltagande förskolebarnens subjektiva upplevelse av sin förskolegård. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk dokumentation i förskolan. : Hur och vad enligt pedagoger i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annelie Rauma; Alice Carlsson; [2013]
  Nyckelord :Förskola; pedagogisk dokumentation; konstruktivism; socialkonstruktionism och ramfaktorteori.;

  Sammanfattning : Studien avser att undersöka vilken funktion pedagogisk dokumentation har i förskolan och belysa hur pedagoger uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Undersökningen bygger på observationer av dokumentation i förskolans miljö och dess användning samt intervjuer av pedagoger i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar pedagoger i förskolan : Hur använder pedagoger i förskolan bildskapande för att främja barnets språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Teresa Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Bild- och formskapande; förskola; förskollärare; skapande och språkutveckling;

  Sammanfattning : Alla människor har ett fundamentalt behov av att få uttrycka sig och föra en dialog med sin omvärld. Barns behov av att förmedla sig till sin omgivning är under stark utveckling under tiden i förskolan och kan ta många skilda kommunikativa uttrycksformer. LÄS MER