Sökning: "reflekterande text mall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden reflekterande text mall.

  1. 1. Spelgrafikens former och färger : hur valet av former och färger påverkat grafiken i spelet Fret Nice

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Emil Berner; [2008]
    Nyckelord :Spelgrafik; form; färg; grafiska förenklingar;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en reflekterande text över ett verk gjort som examensarbete vid Högskolan i Skövde. Verket är en film samt fyra konceptbilder som skapades med syftet att undersöka hur en förenklad grafisk stil påverkar produktionen av ett tänkt spel. Verket skulle även undersöka förenklingarnas påverkan på hur grafiken uppfattas. LÄS MER