Sökning: "reflekterande text om miljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden reflekterande text om miljö.

 1. 1. Kulturkrockar i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carina Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Essay; cultures; identity; heritage and environment; traditions; gender patterns; conflicts; interculturality and leisure.; Essä; kulturer; identitet; arv och miljö; traditioner; könsmönster; konflikter; interkulturalitet och familjen;

  Sammanfattning : This text is an essay relating to a situation I was involved in where two different cultures caused a conflict in one of the pupils. The pupil was supposed to perform a swimming test and the parents wanted him/her to use full body clothing which the pupil had not done before. LÄS MER

 2. 2. Ett objekt : om arkitekturen i ett föremål för handling

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Leo Sjölund; [2006]
  Nyckelord :arkitektur; landskapsarkitektur; pedagogik; perception; urban rumsbildning; fotografisk teknik; hierarkisk bildvärld; hybrid; material; ljustemperatur; dubbelhet; transparens; växtlighet;

  Sammanfattning : This thesis is covering my design of an architectural object for the use in a pedagogical setting. The purpose is to create contextual premises for students, making possible the testing of designs, involving plants suitable for the urban environment. LÄS MER