Sökning: "reflektion mellan pedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden reflektion mellan pedagoger.

 1. 1. Den pedagogiska kullerbyttan : Förändras den verksamma pedagogens förhållningssätt vid en akademisk utbildning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare : Marlene Erkenheed; Caroline Svendsén; [2018]
  Nyckelord :pedagogical; education; pre-school teachers; early childhood; Förhållningssätt; förskollärare; utveckling; lärande; verksam; lärling; teori; praktik;

  Sammanfattning : Tillsammans har vi varit verksamma barnskötare och montessoripedagog i 15–20 år. Under en längre tid har önskan om kompetensutveckling varit närvarande och därmed sökte vi in till förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Studien handlar om pedagogens förändrade förhållningssätt vid en formell akademisk utbildning. LÄS MER

 2. 2. Den villkorade leken: “Alla ska vara med” : En vetenskaplig essä som undersöker fritidslärarens arbete med mellanmänskliga relationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Johansson; [2018]
  Nyckelord :children; shared play; participation in peer cultures; access strategies; status hierarchies; inclusion in play; lek; kamratkulturer; inträdesstrategier; hierarkier; inkludering; exkludering;

  Sammanfattning : Jag har i denna vetenskapliga essä försökt diversifiera, det allmängiltiga uttrycket “alla ska vara med”. Min gestaltning, som inleder denna essä, beskriver situationer där barn ställs utanför leken. Ibland försöker vi pedagoger, i demokratisk anda och välvilja, förändra leken och inkludera dem som barnen exkluderat. LÄS MER

 3. 3. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. "...men jag vågar inte." : Om att stärka barns integritet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jill Kampe; [2018]
  Nyckelord :integritet; fritidshem; relationer; praktisk klokhet; yrkesetik; samtal;

  Sammanfattning : Det här är en vetenskapliga essä om hur vi pedagoger ska förhålla oss till sådant som barn berättar för oss i förtroende, under utvecklingssamtal på fritidshemmet. Genom min reflektion utforskar jag olika etiska perspektiv, som kan hjälpa mig i hur jag kan förhålla mig till samtalen samt undersöker vad som sker i det mellanmänskliga mötet mellan pedagoger, barn och föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Den oreflekterade rutinen - En studie om användandet av Instagram i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Bredhe; Anna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Kulturanalys; Rutin; Etik; Moral; Dokumentation; Sekretess;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att undersöka användandet av Instagram i förskolan. Instagram i förskolan har blivit ett växande fenomen, vilket har bidragit till en nyfikenhet om en djupare reflektion kring användandet. LÄS MER