Sökning: "reflektionsdjup"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet reflektionsdjup.

  1. 1. Realistisk 3D-grafik: Betydelsen av reflektionsdjup och stråldjup

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

    Författare :Viktor Eklund; Thomas Streitlien; [2019]
    Nyckelord :Banföljning; reflektionsdjup; stråldjup; visuell realism;

    Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att finna optimala värden i reflektionsdjup och stråldjup genom att undersöka hur dess numeriska värde påverkar nivån av realism med avseende på reflektion och refraktion i en visuellt realistisk 3Dscen och hur det kan balanseras med en begränsad renderingstid. En ökad insikt i denna process kan ge 3D-artister en större förståelse för reflektionsdjup och stråldjupets påverkan i förhållanden till renderingstider. LÄS MER