Sökning: "reflektionsmodell"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet reflektionsmodell.

 1. 1. Psykiatripersonals erfarenheter av tvångsåtgärder och reflektionstid i samband med dessa.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Uhlin; Anna Sjölund; [2014]
  Nyckelord :erfarenheter; kvalitativ innehållsanalys; psykiatrisk vård; reflektion; tvångsvård; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Användandet av tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården orsakar etiska dilemman bland omvårdnadspersonalen och ett behov av reflektion. Många studier har gjorts om reflektion inom den somatiska vården, men få med inriktning på den psykiatriska vården. LÄS MER

 2. 2. Reflekterande team som metod för bearbetning av en teaterpjäs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mattias Svensson; Tomas Djurfeldt; [2008]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; reflektion; reflekterande team; reflektionsarbete;

  Sammanfattning : Vi har i den här uppsatsen valt att undersöka om den familjeterapeutiska metoden reflekterande team går att använda som reflektionsmodell för att efterarbeta en teaterupplevelse i gymnasieskolan. Vi har genomfört en studie på tre olika gymnasieskolor i en skånsk stad. LÄS MER