Sökning: "reform organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden reform organisation.

 1. 1. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Rehnström; [2019]
  Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER

 2. 2. Symbiosis in the making? Evaluating EU’s engagement with Civil Society Organisations in Colombia. A Civilian Power Europe perspective

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Fula; [2019]
  Nyckelord :EU; Colombia; Civil Society Organisations; development policy; Civilian Power Europe;

  Sammanfattning : In recent years, EU’s development policy has undergone wide-ranging reform with the leading principle of responding to the circumstances and demands of the current world, but also for the sake of alignment to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. In line with the reasoning that an empowered civil society can help in the exercise of EU’s development policy and in the pursuit of development policy goals, the organisation has formed a strategy of engagement with CSOs in its external relations. LÄS MER

 3. 3. En särskilt yrkesskicklig lärare? En diskursanalytisk studie av förstelärares gränsarbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Salomonsson; [2019]
  Nyckelord :Förstelärare; Boundary work theory; Discourse Analysis; Career pathways;

  Sammanfattning : När förstelärarreformen sjösattes 2013 förändrades scenen för de svenska lärarna. Flera decenniers jämlikhetssträvanden bröts genom att en ny titel, förstelärare, introducerades som en möjlig karriärväg för ”särskilt yrkesskickliga lärare”. LÄS MER

 4. 4. Apoteket i förändring : en studie om farmaceuters yrkesroll i en konkurrensutsatt marknad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Diana Malic; [2019]
  Nyckelord :Pharmacist; Pharmacy; organization; change; profession; Farmaceut; Apoteket; profession; förändring; organisation;

  Sammanfattning : The Swedish pharmacy market has been state regulated for many years. In early 21st century, the Swedish government made a proposal to deregulate the pharmacy market in order to make a reform that would make privatization of pharmacies a possibility. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation vid förändringsarbete. Hur kommunikation kring implementering av en statlig reform påverkat de anställdas benägenhet att acceptera förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Selén; Nelly Bertilsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is important for organizations to be able to adapt to change. By implementing new changesthey are able to stay relevant and prosper. A critical factor when doing this is the ability toaccurately communicate change to the employees. LÄS MER