Sökning: "reform"

Visar resultat 11 - 15 av 1542 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 11. Jordbruksarrende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Raattamaa; [2020]
  Nyckelord :Arrende; Jordbruksarrende; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : I arbetet har bestämmelserna om jordbruksarrende analyserats i syfte att fastställa jordbrukarens alternativ av arrende och när och varför arrendeformen används. Svar på de ställda frågorna har erhållits genom studier av doktrin, lagstiftning, lagkommentarer och praxis. LÄS MER

 2. 12. The Chinese dream, a migrant’s nightmare?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Youri ten Hoeve; [2020]
  Nyckelord :Internal migration; quality of employment; Hukou system; labour reform; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to uncover whether having a long-term or permanent contract improves the quality of employment of internal migrants in China. The focus lies specifically on the labour reforms in 2008, which will be analysed using a differences-in-differences approach. LÄS MER

 3. 13. “Peace with Legality”: The discursive exit route from the implementation of the Peace Agreement Between Farc-EP and the Colombian State

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Alvaro Fabian Carreño Ordoñez; [2020]
  Nyckelord :Transitional justice; Critical Discourse Analysis; Peace Agreement; Colombia; Legality; Security; Armed conflict; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Peace Agreement between Farc-EP and Juan Manuel Santos is the result of a complex dialogue, not only between the signing parties but also between the victims, the opposition, the international community and the civil society. The agreement entails a narrative that recognizes the armed conflict and proposes a path to end it while bringing peace and reconciliation. LÄS MER

 4. 14. The incompatible Definitions of Intangibles between the OECD Guidelines and the U.S. Tax Cuts and Jobs Act from a Transfer Pricing Perspective.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Hochreiter; [2020]
  Nyckelord :Transfer pricing; definition of intangibles; goodwill; ongoing concern value; double taxation; double non-taxation; the OECD Transfer Pricing Guidelines; the U.S. Tax Cuts and Jobs Act.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “What discrepancies arise from the incompatible definitions of intangibles for transfer pricing purposes according to the OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 and the U.S. LÄS MER

 5. 15. En överblick av planprogrammets historia, samtid och framtid : En studie om planprogrammets ställning bland tre kommuner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Oscar Holmgren; [2020]
  Nyckelord :planprogram; program; plan- och bygglagen; detaljplanering; översiktsplanering; neoliberalism; nyliberalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Ett planprogram är enkelt uttryckt ett planeringsmässigt verktyg som kan utgöras av ett dokument som blir en tidig utredning kring ambitioner, förutsättningar och hinder inför arbetet med att upprätta en eller flera detaljplaner. Planprogram kan ses som ett relativt okänt verktyg inom den fysiska planeringen, inte minst eftersom mängden information om det är liten men framförallt eftersom forskning kring planprogram är i princip obefintlig. LÄS MER