Sökning: "reform"

Visar resultat 21 - 25 av 1546 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 21. En överblick av planprogrammets historia, samtid och framtid : En studie om planprogrammets ställning bland tre kommuner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Oscar Holmgren; [2020]
  Nyckelord :planprogram; program; plan- och bygglagen; detaljplanering; översiktsplanering; neoliberalism; nyliberalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Ett planprogram är enkelt uttryckt ett planeringsmässigt verktyg som kan utgöras av ett dokument som blir en tidig utredning kring ambitioner, förutsättningar och hinder inför arbetet med att upprätta en eller flera detaljplaner. Planprogram kan ses som ett relativt okänt verktyg inom den fysiska planeringen, inte minst eftersom mängden information om det är liten men framförallt eftersom forskning kring planprogram är i princip obefintlig. LÄS MER

 2. 22. Polisreformen ur lokalpolisers perspektiv : En kvalitativ studie om polisreformens innebörd för lokalpoliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Ellinor Velander; Narin Rasol; [2020]
  Nyckelord :the police reform; local police officers; the reorganization; Police Authority; polisreformen; lokalpoliser; omorganisationen; Polismyndigheten;

  Sammanfattning : The aim behind this work was to investigate whether the Police Authority's reorganization in 2015 had any impact on local policing. In order to get an answer to this, 8 local police officers were interviewed in different regions around the country. LÄS MER

 3. 23. Flags don’t feed people: nationalism and agri-culture in the UK : a critical framing analysis of nationalism as it appears in British agri-cultural discourse in the context of Brexit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Anoushka Carter; [2020]
  Nyckelord :Nationalism; agriculture; ecological patriotism; far right; neoliberal capitalism; ecomodernism; Social Sciences;

  Sammanfattning : As Europe witnesses a rise in support of the far-right, more attention is being paid to why nationalistic sentiment is gaining popularity, particularly amongst rural populations. However, less known is how nationalism interacts with pressing ecological issues, even less so with agricultural matters. LÄS MER

 4. 24. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om hur lärare tolkar och undervisar friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mattias Roth; [2020]
  Nyckelord :Outdoor education; sport and health; PE teachers; Friluftsliv; idrott och hälsa; idrottslärare;

  Sammanfattning : Teaching in outdoor recreation has long been an obvious part of the school, especially in the field of sports and health. In the new school reform, Lgr 11, outdoor life has more space than previous curricula. LÄS MER

 5. 25. The Last Working Time Reduction - Lessons from the statutory working time reductions in Sweden and Norway 1969-1980

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Sällström; [2020]
  Nyckelord :statutory working time reduction; working hours; work-sharing reform; employment; female employment; workplace injuries.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Statutory standard weekly working time reductions (SWRs) have been associated with a number of positive effects. Some of which include work-sharing, increased gender equality, and fewer workplace injuries. LÄS MER