Sökning: "reform"

Visar resultat 21 - 25 av 1390 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 21. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 22. Race and Religion : The Construction of Race in a Pro-Nazi Christian Association in Interwar Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gustaf Forsell; [2019]
  Nyckelord :Sweden; interwar period; pro-Nazism; race; Christianity; liberal theology; völkisch ideology; Sveriges Religiösa Reformförbund;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to scrutinize how Sveriges Religiösa Reformförbund (Swedish Association of Religious Reform), a pro-Nazi Christian association in interwar Sweden, constructed the concept of race during the years 1929–1940. Using hermeneutic content analysis and a theoretical approach based on “biopolitics” and “political theology,” I examine the construction during three identified periods: 1929–1933, 1934–1937, 1938–1940. LÄS MER

 3. 23. Lean översättning och överlevnad : En fallstudie på Scania AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Samaan; Josef Akrawi; [2019]
  Nyckelord :Lean production; Scania production system and Translation Theory; Lean production; Scania production system och Översättningsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Scania har gått tillväga vid översättning av Lean samt hur organisationen håller denna reform vid liv. Det började på sent 80-tal då Scania hade hög personalomsättning som ledde till sjunkande kvalite och missnöjda kunder. LÄS MER

 4. 24. Revisorers syn på EU:s revisionspaket : En studie om regelverk och prissättning av revisionstjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Ek; Fredrik Ek; [2019]
  Nyckelord :Audit effort; Audit prices; EU audit reform; Competitive market pricing; Price negotiation; Resursåtgång; Revisionspriser; EU:s revisionspaket; Konkurrensmässig prissättning; Prisförhandling;

  Sammanfattning : Purpose - Previous studies suggest that regulatory changes result in an increased audit effort. Given a competitive market setting and audit price negotiation between the auditor and the auditee, it is unclear if an increased audit effort results in higher audit prices. LÄS MER

 5. 25. Kartläggning av det museipolitiska fältet:  museer och dess huvudmän : Analys av remissvaren till Ny museipolitik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Samuel Flander; [2019]
  Nyckelord :Museums; politics of the museums; responsible authorities; organizational fields; comment letters; Museer; museipolitik; huvudmän; organisatoriska fält; remissvar; Stephen Toulmin;

  Sammanfattning : This Master’s thesis has the politics of museum in focus, as a subordinate governmental cultural policy, as a continuation of cultural reform in a time when legislation were to take place in Sweden. The aim of the study is to map out claims from museums and their responsible authorities in response to the governmental bill Ny Museipolitik. LÄS MER