Sökning: "reform"

Visar resultat 6 - 10 av 1429 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 6. Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet : Det strikta ansvaret för barnets skadegörande handlingar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Kevin Navarro; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. LÄS MER

 2. 7. The effect of financial liberalization on economic growth: A panel data analysis of 38 countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Shufei Zhang; [2019]
  Nyckelord :Financial deepening theory; Financial liberalization; Economic growth; Panel data model; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper empirically surveys the actual links between financial liberalization and economic growth by drawing lessons from both developed and emerging economies over 26 years. The macroeconomic indicators for economic growth are GDP per capita growth, growth volatility, and real lending interest rate. LÄS MER

 3. 8. Jakten på den gröna och täta staden - och varför den inte byggs?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Burén; Joacim Cronwall; [2019]
  Nyckelord :förtätning; ekosystemtjänster; blågröna lösningar; kommunal stadsplanering; grön och tät stad;

  Sammanfattning : Allt fler människor vill bo, jobba och leva på samma yta. Idag är det inte en fråga om staden ska förtätas, utan hur. Det är inte heller en fråga om huruvida det ska vara grönt eller tätt, utan det ska vara grönt och tätt. Den gröna och täta staden verkar dock endast vara en självklarhet i teorin och inte i praktiken. LÄS MER

 4. 9. The Application of Harvey’s Theories into China’s Urbanization of Capital

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Yun Ma; [2019]
  Nyckelord :Key words: David Harvey; China; urbanization; capital; land finance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : China's rapid urbanization since the reform and opening up in 1978 has drawn international attention. Scholars like David Harvey has written a lot regarding the capitalized urbanizaiton in China. LÄS MER

 5. 10. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Rehnström; [2019]
  Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER