Sökning: "refugee academics"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden refugee academics.

 1. 1. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarperspektiv på arbetspraktik för nyanlända akademiker : konceptualisering av motivbilder och resultat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Kilstam; [2019]
  Nyckelord :Internship; Newcomer academics; Corporate Social Responsibility; Institutional theory; Employability; Arbetspraktik; Nyanlända akademiker; Corporate Social Responsibility; Institutionell teori; Anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av flyktingvågen 2015 inleddes en satsning som syftade till att underlätta integrationsprocessen samtidigt som det skulle effektivisera matchningen mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden. Ett av de projekt som initierades inriktades på att förmedla praktikplatser till nyanlända akademiker med kompetens inom vissa bristområden. LÄS MER