Sökning: "refugee law"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden refugee law.

 1. 1. Assessing security and IPA in Afghanistan : A comparative case study on the assessment of security and internal protection alternative in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ida Kjellberg Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Afghanistan; Security; Internal Protection Alternative; Asylum; Swedish Migration Agency; Norwegian Directorate of Immigration; UDI; EASO; UNHCR; International law; the 1951 Refugee Convention; the Directive 2011 95 EU;

  Sammanfattning : It is common by states to deny asylum for asylum-seekers with the argument that the applicant could find protection within their own country of residence instead of receiving international protection. This is called internal protection alternative (IPA). LÄS MER

 2. 2. "Ett tillfälligt andrum för svenskt flyktingmottagande'' : En kritisk diskursanalys om Sveriges asyllagstiftning mellan 2015–2021 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mawj Abdulrahman; Thea Dahl; [2020]
  Nyckelord :Swedish temporary asylum law; migration policy; refugee crisis; social policy; critical discourse analysis; social work; Sveriges tillfälliga asyllag; migrationspolitik; flyktingkris; socialpolitik; kritisk diskursanalys; socialt arbete;

  Sammanfattning : The idea of this study is based on the legislative process of the Swedish temporary asylum law. Due to an increasing number of request for asylum in 2015, the parliament appointed a temporary asylum law to create a more restrictive migration policy. LÄS MER

 3. 3. Search and Rescue as Politics of International Law: Assessing Italy’s Obligations towards Migrants in Distress at Sea

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Lorenzen; [2020]
  Nyckelord :extraterritorialization; TWAIL; migration control; refugee law; search and rescue;

  Sammanfattning : This thesis examines the extent to which Italy can instrumentalize international law to eschew protection responsibilities for migrants in distress at sea. In doing so, this study delimits itself by focusing on three legal cases: Aquarius, Hirsi Jamaa, and GLAN. LÄS MER

 4. 4. The nature of the European actorness regarding the refugee strategy in Uganda and Ethiopia - A descriptive comparative case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amandine Bärring; [2020]
  Nyckelord :European actorness; EU refugee strategy; EU-Third Countries partnerships; Eastern African region; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Previous conclusions in the literature established a decline of the European actorness on a global scale. This article addresses the pertinence of the actorness theory on a regional level based on a comparative descriptive study of bilateral EU-Third countries partnerships in Ethiopia and Uganda. LÄS MER

 5. 5. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER