Sökning: "refurbish"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet refurbish.

 1. 1. Stroller Service System : How to make customer products sustainable within the planetary boundaries - using the case product ‘stroller’, PSS and a Design Thinking approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Gustav Thorslund; [2019]
  Nyckelord :Product Service System; PSS; Circular Economy; Service Design; Sustainability; Planetary Boundaries; Stroller; Design Thinking; Product Development; Wood; b2c; refurbish;

  Sammanfattning : Physical customer products have an environmental impact, such as greenhouse gas emissions, due to the use of virgin resources from cradle-to-grave, especially when the origin of the material is from fossil resources. This thesis aims to create a circular business model, by investigating the product ‘stroller’ and place it in a Product Service System, where the user subscribes to the Stroller Service System. LÄS MER

 2. 2. Energy-efficient sports hall with renewable energy production Retrofitting a sports hall in Landskrona

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Mohammed Al-Husinawi; [2018]
  Nyckelord :Building Integrated Photovoltaics Systems; energy retrofitting; building envelope; Low energy house; sports hall.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today's society, much energy is used and all energy use (e.g. heat, electricity) affects the environment. Greenhouse gas emissions from energy affect the climate of the earth and increase the natural greenhouse effect. LÄS MER

 3. 3. Design av tvättmaskiner för ökad cirkularitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Olivia Asp Birgersson; Elisabet Törnered; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med dagens ekonomiska tillväxt stiger levnadsstandarden i samhället samtidigt som konsumtionstakten ökar, vilket leder till att jordens resurser förbrukas i ett allt högre tempo. Till följd av detta börjar riskerna med den traditionella, linjära ekonomin uppmärksammas i allt högre grad, då den utgår från att tillgången till dessa resurser är obegränsad. LÄS MER

 4. 4. Additive Manufacturing Applications for Wind Turbines

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Niklas Wahlström; Oscar Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Wind Power Plant; Rotating Union; Additiv Tillverkning; Vindkraftverk; Roterskarv;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM), also known as 3D-printing is an automated manufacturing process in which the component is built layer upon layer from a predefined 3D computer model. In contrast to conventional manufacturing processes where a vast volume of material is wasted due to machining, AM only uses the material that the component consists of. LÄS MER

 5. 5. Towards a circular economy : A qualitative study on how to communicate refurbished smartphones in the Swedish market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Holmström; Harald Böhlin; [2017]
  Nyckelord :Circular Economy; It consumption; Sustainability; Refurbish; Refurbishment; Remanufacturing; Smartphones; Smartphone consumption; Consumer behaviour; Circular consumption; communication; second-hand products; sustainable IT consumption; advertisment; Hållbarhet; Cirkulär ekonomi; rekonditionering;

  Sammanfattning : As there are more than 1.4 billion smartphones sold every year in the world and around four million smartphones in Sweden. In recent years there has been a growing concern to move from a linear economic system to a circular economic system. Smartphones and other electronic equipment stand for the largest growing waste streams in the European Union. LÄS MER