Sökning: "refurbish"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet refurbish.

 1. 1. Demolish or Refurbish an Existing Building? : A bachelor thesis on the climate impact of different methods of renewing a building

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Desirée Lennermark; Victoria Bjellerup; Lisa Bäckström; Lisen Wedman; [2020]
  Nyckelord :Building; Demolish; Refurbish; renovation; Environmental impacts; Embodied carbon; Energy use; LCA; Life cycle assessment;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to evaluate different alternatives of renewal regarding an already existing building. The case study building is located in the Ulleråker area in Uppsala, Sweden and is an old mental hospital building from the 1950’s which Uppsala Municipality wishes to restore as part of a bigger investment in the neighborhood. LÄS MER

 2. 2. Stroller Service System : How to make customer products sustainable within the planetary boundaries - using the case product ‘stroller’, PSS and a Design Thinking approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Gustav Thorslund; [2019]
  Nyckelord :Product Service System; PSS; Circular Economy; Service Design; Sustainability; Planetary Boundaries; Stroller; Design Thinking; Product Development; Wood; b2c; refurbish;

  Sammanfattning : Physical customer products have an environmental impact, such as greenhouse gas emissions, due to the use of virgin resources from cradle-to-grave, especially when the origin of the material is from fossil resources. This thesis aims to create a circular business model, by investigating the product ‘stroller’ and place it in a Product Service System, where the user subscribes to the Stroller Service System. LÄS MER

 3. 3. Resource energy efficiency measures for retail sector in Azerbaijan

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matteo Costa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis work is part of a larger project financed by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and awarded by RINA Consulting S.p.A.. LÄS MER

 4. 4. Energy-efficient sports hall with renewable energy production Retrofitting a sports hall in Landskrona

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Mohammed Al-Husinawi; [2018]
  Nyckelord :Building Integrated Photovoltaics Systems; energy retrofitting; building envelope; Low energy house; sports hall.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today's society, much energy is used and all energy use (e.g. heat, electricity) affects the environment. Greenhouse gas emissions from energy affect the climate of the earth and increase the natural greenhouse effect. LÄS MER

 5. 5. Design av tvättmaskiner för ökad cirkularitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Olivia Asp Birgersson; Elisabet Törnered; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med dagens ekonomiska tillväxt stiger levnadsstandarden i samhället samtidigt som konsumtionstakten ökar, vilket leder till att jordens resurser förbrukas i ett allt högre tempo. Till följd av detta börjar riskerna med den traditionella, linjära ekonomin uppmärksammas i allt högre grad, då den utgår från att tillgången till dessa resurser är obegränsad. LÄS MER