Sökning: "regelefterlevnad"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet regelefterlevnad.

 1. 1. Med siktet inställt på antikorruption : En studie om utvecklingen av Saabs korruptionsförebyggande arbete mellan år 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Källqvist; Jens Persdahl; [2021]
  Nyckelord :antikorruptionsstrategier; försvarsbranschen; korruption; Saab; regelefterlevnad; utveckling;

  Sammanfattning : År 1987 avslöjades en svensk vapentillverkares inblandning i en muthärva i Indien. En order på 410 artilleripjäser värd åtta miljarder kronor hade föregåtts av utbetalning av mutor till indiska tjänstemän. LÄS MER

 2. 2. Distansförsäljning av varor med elektroniskt gränssnitt : En analys av E-handelspaketets reglering av digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Svanström; [2021]
  Nyckelord :digitala plattformar; plattformsföretag; e-handelspaketet; IOSS; OSS; moms; mervärdesskatt;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de mervärdesskatteregler som införs genom E-handelspaketet och fokuserar då på lagstiftningen som berör så kallade plattformsföretag. Syftet med arbetet är att identifiera och diskutera potentiella problem med lagstiftningen samt presentera vissa lösningsförslag. LÄS MER

 3. 3. Skadestånd vid GDPR-överträdelser - En studie i hur GDPR förhåller sig till den svenska skadeståndsregleringen i fråga om skadeståndsansvar och arbetstagares skydd från skadeståndsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ersättningsrätt; GDPR; Principalansvar; Regressrätt; Skadeståndsrätt; Arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation, GDPR, was implemented the 25th of May 2018. GDPR entailed a legal framework that strengthened the protection for personal information within EU and EES. High penalties and burdensome rules about compensation was introduced to make sure that everyone complied with the new regulation. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 5. 5. SANNING MED MODIFIKATION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Angelica Olsson; Matilda Svanberg; [2020-01-28]
  Nyckelord :Regelefterlevnad; Balanskravsutredning; Kommunal redovisning; Tilläggsupplysningar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsen syftar till att undersöka svenska primär-kommuners regelefterlevnad av balanskravsutredningen. I studien eftersöks också faktorer som kan förklara den observerade regelefterlevnaden. LÄS MER