Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 21 - 25 av 368 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 21. Implementation and Monitoring of the 2030 Agenda in Swedish Municipalities

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Anton Lindström; Michaela Hellsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The 2030 Agenda consists of environmental, economic, and social perspectives with 17 universal sustainability goals with 169 targets for the world to meet by the year 2030. Sweden is historically known for its sustainability work, and the Swedish government decided to continue that work by making an action plan for the 2030 Agenda with the expectation that municipalities and regions will execute most of the work. LÄS MER

 2. 22. HÅllbar elproduktion i bostäder- Kartläggning av Sveriges elproduktion

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mariroos Karam och; Naba Al-Tamemi; [2020]
  Nyckelord :Elektricitet; elproduktion; energikällor; hållbar samhällsutveckling; förnybara energikällor.;

  Sammanfattning : All typ av elektricitet människan använder påverkar miljön negativt och bidrar till klimatförändringarna. Det som bör analyseras är nyttan det ger samt vilka användningsområden det har. Mer än hälften av elproduktionen i Sverige förbrukas i bostadshuen. LÄS MER

 3. 23. Bosättningslagen - Om lagens möjligheter och brister utifrån ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Iyad Hammoura; Khalil Hammoura; [2020]
  Nyckelord :Anvisade; barnperspektiv; bosättningslagen; kvotflyktingar; kommunalt mottagande; nyanlända; samverkan; assigned; children´s perspective; collaboration; law of settlement; municipal reception; newly arrived; quota refugees;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka om bosättningslagens möjligheter och brister, detta genom att undersöka hur yrkesverksamma under lagen upplever sitt arbete. Vi har i studien utgått ifrån ett kommunalt perspektiv i form av en fallstudie där vi studerade en kommun på djupet. LÄS MER

 4. 24. Antropologi i offentlig sektor : Etnografiska perspektiv inom statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mangus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :SOU; Ethnography; Anthropology; Law; Political science; Investigation; Public; SOU; Etnografi; Antropologi; Juridik; Statsvetenskap; Utredning; Offentligt;

  Sammanfattning : Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på utredningen allt eftersom den skrivs. LÄS MER

 5. 25. Kvartersnära insamling av hushållsavfall : - Ett förslag till bostadsbolaget Ljusdalshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Rasha Alasadi; Sofie Matsson; [2020]
  Nyckelord :Kvartersnära insamling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Varje år sorteras hushållsavfall felaktigt, vilket leder till att mycket av materialet går till förbränning istället för återvinning. Genom att utöka källsorteringen av hushållsavfall kan materialet återvinnas och cirkuleras i ett kretslopp. LÄS MER