Sökning: "regeringens styrmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden regeringens styrmedel.

 1. 1. Riktade statsbidrag - Ansvarsfördelning mellan Skolverket och kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Hansson; Abdirizak Aadan; [2020-02-06]
  Nyckelord :Centralisering; decentralisering; ansvarsutkrävande; huvudmannaskap; Skolverket; styrning; beslut.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Statens skolverk har på uppdrag av regeringen utformat,ett riktat statsbidrag för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek iförskolan som kommunala huvudmännen kan söka. Bidragen används av staten somett direkt styrmedel över huvudmännen då de kan påverka och förverkligaregeringens politik. LÄS MER

 2. 2. En Svensk Flygskatt - Arbetar den mot målsättningarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Herman Andersson; Alexander Eriksson; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tid största utmaningar. För att hantera flygtrafikens utsläpp av växthusgaser har regeringen ambitionen att från och med den 1 januari 2018 införa en skatt på kommersiella flygresor. När flygskatteutredningen tillsattes antog man ett antal målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Det klimatpolitiska ramverket - En analys av det klimatpolitiska ramverket i ljuset av Climate Change Act 2008

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :William Ellström; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; klimatförändringar; klimatlagen; Climate Change Act; klimatpolitiskt ramverk; Klimatpolitiska rådet; Climate Change Act 2008; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det klimatpolitiska ramverket som trädde ikraft 1 januari 2018 innebär nya klimatmål, skapandet av Klimatpolitiska rådet och en ny klimatlag. Uppsatsen syfte är att analysera huruvida det klimatpolitiska ramverket, med fokus på klimatlagen, är ett effektivt styrmedel för att förhindra farliga klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Land skall med lag byggas (eller med horisontell samverkan). En studie om nationella samordnare som styrform

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sebastian Johansson; Ruben Malmström; [2015-09-23]
  Nyckelord :nationell samordning; statliga styrmedel; governance; samverkan; Collaborative Governance;

  Sammanfattning : Den här studien sätter ljuset på regeringens nationella samordnare generellt, och de pådrivande nationella samordnarna i synnerhet. Vi ser de pådrivande nationella samordnarna som en gammal roll i ny skepnad. LÄS MER

 5. 5. Energy Provision and Informality in South African Informal Urban Settlements : A Multi-Criteria Sustainability Assessment of Energy Access Alternatives

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Runsten Simon; [2015]
  Nyckelord :Informal Urban Settlements; Energy Access; Multi-Criteria Sustainability Assessment;

  Sammanfattning : Due to urbanization and governmental incapacity to cope with the consequent increase in demand for housing in cities, more than 10 % of the South African population is living in informal settlements. This group is also growing at high rates, causing settlements in cities to be established in ever less suitable conditions (Gaunt et al. LÄS MER