Sökning: "regeringsställning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet regeringsställning.

 1. 1. Berättelsen om Kommunals förlorade heder : Aftonbladets granskning av Kommunalaffären januari 2016

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karin Hallgren; [2016]
  Nyckelord :Political scandal; discourse analysis; trade union; media dramaturgy; media rhetoric; Affär; diskursanalys; fackförbund; mediedramaturgi; medieretorik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur en diskursiv berättelse skrivs fram i Aftonbladets granskning av fackförbundet Kommunal i januari 2016. Artikelserien handlade om fackliga företrädares bristande samklang mellan ord och handling. LÄS MER

 2. 2. Debatt kring svensk vapenexport nu och då: argumentationsanalys av riksdagsdebatter rörande tveksamma svenska exportbeslut

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Rönnlund; Karl Månsson; [2015]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; Indonesien; Saudiarabien; Vapenexport; Accountability; Transparens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande arbete analyserar vi två riksdagsdebatter vilka behandlar svensk vapenexport. Vi ställer oss frågor gällande om det finns en skillnad i hur en socialdemokratisk respektive borgerlig regering argumenterar när tveksamma vapenaffärer debatteras. LÄS MER

 3. 3. Den disciplinära diskursen – en analys av Jan Björklunds skolpolitik

  C-uppsats,

  Författare :Henrik Bromander; [2010]
  Nyckelord :Jan Björklund; Michel Foucault; diskursanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning:I min uppsats undersöker jag ett antal skolpolitiska yttranden av den folkpartistiske politikern JanBjörklund. Yttrandena är gjorda i media under två perioder, dels då Björklund befunnit sig i opposition,dels då han befunnit sig i regeringsställning. LÄS MER