Sökning: "reggio emilia bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden reggio emilia bakgrund.

 1. 1. Reggio Emilia – "Är det en filosofi? Eller är det en pedagogik, eller vad är det för något?" : En undersökning om hur förskoleverksamheter arbetar Reggio Emilia inspirerat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anne Jansson; Marielle Lundström; [2016]
  Nyckelord :Projektarbete; pedagogisk dokumentation; miljö; reflektion; svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka kunskap om Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och varför det ses som ett föredöme. Vi ville undersöka vad som utmärker ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Hur verksamheter arbetar Reggio Emilia inspirerat samt om det finns några hinder eller svårigheter med detta arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Den tredje pedagogen i Reggio Emilia inspirerade förskolor : En genuskritisk granskning av lärmiljöerna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Wiking; [2015]
  Nyckelord :Genus; Reggio Emilia; lärmiljöer; individ; könsneutral;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan står väldigt lite om hur den pedagogiska miljön skall vara utformad. Den skall vara trygg, utmanande och lärorik. En av tolkningarna av lärmiljöerna är att använda sig av Reggio Emilia pedagogiken. LÄS MER

 3. 3. Ingen kommer undan politiken - en studie i politikens praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Maj-Inger Klingvall; [2015]
  Nyckelord :Praxis; verktyg; dator; kunnande; politik; makt; förhandling; samtal; debatt; omdöme; fantasi; känsla; intuition;

  Sammanfattning : Jag har skrivit en essä om det politiska "hantverket". Om att utveckla en yrkesroll i en praxis. Jag använder mig av egna exempel och speglar dem mot det forskningsområdet hittills har producerat av vetande, filtrerar det genom konst, litteratur och filosofi i försöket att synliggöra ett oformulerbart kunnande. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers förhållningssätt till barns lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lina Johansson; Emma Åsberg; [2014]
  Nyckelord :Lärprocesser; pedagogiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund:Inspirationen till vårt valda ämne fann vi genom våra personliga erfarenheter från våra studier vid högskolan och från de VFU (verksamhetsförlagd utbildning) -tillfällen vi haft, då vi båda upplevt hur skilda pedagogiska förhållningssätt påverkar barns lärande. Genom teoretiska utgångspunkter som Vygotskijs sociokulturella syn på barns lärande och Reggio Emilia filosofins tankar om det kompetenta barnet har vi jämfört hur pedagogiska förhållningssätt kan påverka barns lärprocesser. LÄS MER

 5. 5. "Pedagogisk dokumentation i förskolan, hur då?" : -en intervjustudie om förskollärares arbete med barns delaktighet i pedagogisk dokumentation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Mellberg Klasson; [2014]
  Nyckelord :Förskollärare; pedagogisk dokumentation; barns delaktighet; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan och hur barns delaktighet kommer till uttryck i denna. En bakgrund till studien är de krav och riktlinjer förskollärarna har att utgå från i dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER