Sökning: "reggio emilia freinet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden reggio emilia freinet.

 1. 1. En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till barnen och kunskapande : En jämförande studie mellan en Reggio Emilia förskola och en traditionell förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karolina Hernandez; [2011]
  Nyckelord :child view; view of knowledge; learning; teachers’ role.; Barnsyn; kunskapssyn; lärande; lärarens roll;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine which approach preschool teachers from a Reggio Emilia inspired preschool and a traditional preschool have on children, knowledge, learning and their own role in children’s learning. The two pedagogical approaches have different basic visions; Reggio Emilia follows the thoughts of Lori Malaguzzi and the traditional preschool follows the Swedish curriculum Lpfö 98. LÄS MER

 2. 2. Barnsyn, kunskap, lärande och tematiskt arbetssätt. En jämförande analys av Lpo 94, Reggio Emilia-, Freinet- och Bifrostpedagogik.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanne Nyckel; Marie Burlin; [2009]
  Nyckelord :Barnsyn; kunskap; lärande; tematiskt arbetssätt; R;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågorVårt övergripande syfte med studien är dels att beskriva och analyser på vilket sätt Reggio Emilia,Freinetrörelsen samt Bifrost formulerar sig om barnsyn, kunskapssyn och lärande samt tematisktarbete dels om dessa förhållningssätt är förenliga med läroplanens syn på detsamma. Genom studienvill vi utveckla en vidgad förståelse för tematiskt arbete utifrån de tre valda pedagogiskaförhållningssätten Reggio Emilia, Freinetrörelsen och Bifrost. LÄS MER