Sökning: "reggio emilia nackdelar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden reggio emilia nackdelar.

 1. 1. Konflikthantering i förskolan - Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Holmström; [2015]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; kommunikation; lärand;

  Sammanfattning : 1. AbstractKonflikter är någonting som alltid kommer att följa oss i livet. Vi har genom vår genomfördastudie inhämtat kunskap om hur viktigt arbetet med konflikthantering är. Redan i förskolan ärdet viktigt att man lägger grunden för barnen i att behärska de konflikter som uppstår. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia-inspirerade förskolor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Malin Egnerfors; Eva Aldrin; [2008]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; Lärprocesser; Reflektion;

  Sammanfattning : Vårt syfte med arbetet är att undersöka pedagogers inställning till pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och som verktyg för barns och pedagogers lärande. Med hjälp av intervjuer och en observation på två olika Reggio Emilia-inspirerade förskolor har vi fått svar på hur pedagoger resonerar kring pedagogisk dokumentation, hur pedagogisk dokumentation kan bidra till utvecklingen av barns och pedagogers lärande samt hur pedagogisk dokumentation påverkar pedagogers förhållningssätt. LÄS MER