Sökning: "reggio emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden reggio emilia.

 1. 1. Jakten på det kompetenta barnet i barnlitteraturen - En kvalitativ studie om barns kompetens i barnlitteratur på dagens förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabeth Lindbäck; Louise Majvall; [2020]
  Nyckelord :child literature; child perspective; child s perspective; preschool; Reggio Emilia pedagogy; the competent child;

  Sammanfattning : Children’s literature is written by adults, who have assumed a child’s perspective to understand their world. In other words, adults have a great impact with their subjective views and perspectives about what childhood is, in their presentation of literature. LÄS MER

 2. 2. Från cylinderblock till kottar och limpistol : En litteraturstudie om barns delaktighet och inflytande inom Montessoripedagogiken, Waldorfpedagogiken och Reggio Emilia filosofins miljö och material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Andrén; Hanna Lilja; [2020]
  Nyckelord :participation; influence; Montessori; Waldorf pedagogy; Reggio Emilia philosophy; preschool; material; environment; delaktighet; inflytande; Montessori; Waldorf; Reggio Emilia filosofin;

  Sammanfattning : All Sweden´s preschools are part of the schoolsystem and, according to the School Act, must follow the Curriculum for Preschool: Lpfö18 (2018), whether they are independent, municipal or have different orientations. However, the curriculum does not contain specific goals about what the children should have achieved at a certain age or what knowledge they should have developed during their time in preschool but should be seen as a basis for planning the activities. LÄS MER

 3. 3. Språk, kommunikation och lärande : En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Hansen; Mikaela Nyroos; [2020]
  Nyckelord :språk; kvalitativ intervju; förutsättningar; Reggio Emilia; Montessori; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar språkliga och kommunikativa förutsättningar i Montessoriförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Med detta syfte har vi velat se hur förskollärarna organiserar sin miljö samt hur de förhåller sig till utvecklandet av barns språk och kommunikation och hur detta realiseras i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Duyen Ngoc LA; [2020]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; reflektion; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Uppdraget att dokumentera och analysera barns lärande föreskrivs i förskolans läroplan och syftet med pedagogisk dokumentation är att stödja förskollärare i detta arbete. I denna studie intervjuar jag fyra förskollärare för att skapa förståelse för deras syn på pedagogisk dokumentation i relation till barns lärande. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete gällande barns kunnande och förståelse för djur baserat på Reggio Emilias filosofi : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med djur i en Reggio Emilia-inspirerad förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Djur; förskola; pedagog; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : This study examine how pedagogues work to develop children's knowledge and understanding of animals based on the Reggio Emilia philosophy. To answer the questions at hand interviews with six pedagogues were held. This studies result showed that the most common approach of teaching was to use the forest. LÄS MER