Sökning: "regina emzen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden regina emzen.

  1. 1. Mellan normal och avvikande : En litteraturstudie om vuxna personer med Aspergers syndrom.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Regina Emzén; [2014]
    Nyckelord :Aspergers syndrom; Normality; Social constructions; Self -image;

    Sammanfattning : ”Between normal and abnormal” is a qualitative literature study about adults with Aspergers syndrom. The study aims to understand how a person with Asperger syndrome understand himself. The study is built around two issues. These are; how does a person with Aspergers syndrom describe himself and how does the diagnos influence the self-image. LÄS MER