Sökning: "regional integration"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden regional integration.

 1. 1. EU INSTITUTIONS ON THE MIGRATION OF HIGHLY EDUCATED CITIZENS IN A COMMON MARKET - A qualitative idea analysis of the ideas of the Committee of the Regions and the Commission in the issue of the migration of highly educated citizens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Richardson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Migration of highly educated citizens. EU. Committee of the Regions;

  Sammanfattning : For the EU to work, all different member-states need to benefit in some way from the cooperation. The migration of highly educated citizens is an example of a complex economic and political science problem since some member-states benefit from the migration while other member-states do not. LÄS MER

 2. 2. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 3. 3. Biblioteksutvecklares lärande i praktiken: så beskrivs integrationen av formellt och informellt lärande i två regionala biblioteksverksamheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Catharina Aineström; [2021]
  Nyckelord :lärmiljö; expansivt och restriktivt lärande; kompetensutveckling; regional biblioteksutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look into the learning environment and learning conditions of regional library employees. The study has a qualitative and deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Another Lunatic Line? An Economic Evaluation of the Standard Gauge Railway in Kenya

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hedda Most; [2021]
  Nyckelord :Transportation Infrastructure; Railways; Kenya; Differences-in-Differences; Income; Economic Growth; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research paper seeks to examine the emerging role of transportation infrastructure on economic activity in low-income countries due to its vital part in facilitating deeper integration of markets, hence fostering inclusive growth and prosperity for the poor. Although its economic causal framework suggests ambiguous results, transportation investments account for the largest share of the World Bank's lending to developing countries. LÄS MER

 5. 5. Regional Integration in the HOA : A Critical Reassessment of Neo Functionalism and Intergovernmentalism

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Lamessa Hatau Kicha; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER