Sökning: "regional sustainable development"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden regional sustainable development.

 1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 2. 2. Work is where my bike is. Identifying windows of opportunity for bike commuting in the heart of Germany’s car industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sandra Seethaler; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Behaviour Analysis; Bike Communiting; Sustainable Mobility; Transport Planning; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Germany, country of diesel bans and postponed climate goals, the region of Baden-Württemberg, as the heart of the country’s car industry, faces especial challenges. Due to its highly car-oriented transport system and topographical structure, the region is notorious for some of the country’s worst air quality levels. LÄS MER

 3. 3. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 4. 4. Bridging the regional scale and local contexts in the pursuit of sustainable interventions : Three cases along the Mapocho River in Santiago, Chile

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Andrea Saleh Selman; [2019]
  Nyckelord :Urban sustainability; Resilience; Cross-scale interactions; Ecosystem services; Trade-offs; Santiago; Mapocho River;

  Sammanfattning : Alike many urban rivers, the Mapocho River in Santiago withstands enormous pressures from urban development. In the last decades there has been an increasing interest in the river, opening an opportunity to intervene its riparian areas where land is still available. LÄS MER

 5. 5. Havelock in India as an Emerging SCUBA Diving Destination : Challenges and Opportunities

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emmy Yuspeh; [2019]
  Nyckelord :India; Marine Protected Areas; SCUBA diving; Sustainable Destination Development;

  Sammanfattning : This qualitative field study is conducted on the Andaman Islands in India and focuses on the sustainable destination development and SCUBA diving tourism. The island in focus, Havelock, is an emerging tourist destination and an international airport is scheduled to open in the Andamans in 2021. LÄS MER