Sökning: "regionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet regionalism.

 1. 1. Exploring metropolitan governance in the Öresund Region

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Roger Barres; [2021]
  Nyckelord :metropolitan area; city-region; metropolitan governance; urban politics; cross-border metropolitan region; democratic governance; Öresund region;

  Sammanfattning : For the first time in history, more people in the world live in urban areas than in rural areas. Almost half of this world urban population now live in metropolitan areas, which are becoming central spaces of world economic and social activity, and where major global challenges happen and should be tackled. LÄS MER

 2. 2. Skapandet av storregioner i Sverige : En argumentationsanalys av fyra regionsutredningars argumentation gällande skapandet av storregioner i Sverige som är utförda mellan åren 1992–2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Filip Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Nyregionalism; demokrati; regionalism; effektivitet; likvärdighet; Storregioner;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras fyra regionsutredningars argumentation för respektive mot skapandet av storregioner i Sverige. Utredningarna i fråga är Regionsutredningens slutbetänkande från år 1992, Västsverigeutredningens slutbetänkande från år 1992, Ansvarskommitténs slutbetänkande från år 2007 samt Indelningskommitténs delbetänkande från år 2016. LÄS MER

 3. 3. Exploring Constraints to Russia’s Foreign Policy in the Baltics and the South Caucasus

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markar Sangkogian; [2021]
  Nyckelord :constraints; Russia; foreign policy; Baltic; South Caucasus; neoclassical realism; foreign policy analysis;

  Sammanfattning : The thesis is an explorative study of the notion of constraints to Russia’s foreign policy. The explorative attempt investigates Moscow’s external behaviour vis a vis the states of the Baltics and the South Caucasus from 2013 to 2020. LÄS MER

 4. 4. Intra-Regional Trade in Africa in the Era of Regional Integration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Aarne Walter Hakomäki; [2021]
  Nyckelord :Regionalism; Trade; Africa; Business and Economics;

  Sammanfattning : A global surge in the number of regional trade agreements has taken place since the 1990s. Their impact on the trade patterns and development of participating countries has been a frequent topic of debate. In this study I analyse the impact of joining a regional trade on the trade patterns of African countries. LÄS MER

 5. 5. The Nationalist Beauty Ideal

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; Asta Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Regional Identity; National Identity; Banal Nationalism; Critical Discourse Analysis; Marketing Communication; Cultural Heritage; Corporate Visual Identity System; Country of Origin; Scandinavia; Scandinavian Beauty; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore how drawing upon nationalism and regionalism in the marketing of brands may lead to unintended consequences in greater society. This purpose has been reached by studying the Nationalist and Scandinavian discourses used in the marketing of eleven Scandinavian beauty brands. LÄS MER