Sökning: "regioner"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade ordet regioner.

 1. 1. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 2. 2. Qualitative analysis of a regional public policy for air quality : A case study of Normandie, France

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Arthur Avenas; [2021]
  Nyckelord :Atmospheric pollution; Atmosphere Protection Plan; policy planning; legislation; incentive measures; best practices; reduction of emissions; regional scale; case study; Normandie;

  Sammanfattning : Today, outdoor air quality occupies an important place into civic dialogue because of the many impacts of atmospheric pollution on health. Different legislations and strategies have thus been implemented across the world to improve outdoor air quality. LÄS MER

 3. 3. MIN FERTILITET : Kvinnors önskemål om information

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Clara Olsson; Sabina Villafranco; [2021]
  Nyckelord :Age; Lifestyle; Midwife; Quantitative; Barnmorska; Kvantitativ; Livsstil; Ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska förstföderskor blir allt äldre. Åldern då fertiliteten hos kvinnor är som högst sammanfaller för många med en tid i livet som innefattar olika krav och måsten. Ett stort antal kvinnor i fertil ålder har bristfällig kunskap om hur ålder och olika livsstilsfaktorer påverkar fertiliteten. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 5. 5. Adaptive network selection for moving agents using deep reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :William Skagerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid development and deployment of “Internet of Things”-devices comes a new era of benefits to increase the efficiency of our everyday lives. Many of these devices rely on having an established network connection in order to operate at peak performance, but this requirement could be hard to guarantee in the face of less supported infrastructure in certain parts of the world. LÄS MER