Sökning: "regionförstoring"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet regionförstoring.

 1. 1. Regionförstoring eller hållbar mobilitet? : En studie om intressen inom den regionala utvecklingsplaneringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Engström; [2020]
  Nyckelord :Regional utvecklingsplanering; Regional utveckling; Mobilitet; Hållbar mobilitet; Regionalt tillväxtarbete; Rörelsemönster;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats undersöker vilka intressen det är som formar den regionala utvecklingsplaneringen utifrån ett perspektiv av regionförstoring och hållbar mobilitet. Globaliseringen har resulterat i att konkurrensen om förutsättande faktorer för en ekonomisk tillväxt idag sker mellan regioner. LÄS MER

 2. 2. Tillväxtstrategier för en krympande kommun: En kvalitativ fallstudie över Simrishamns kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Andrea Milakovic; Oscar Stark; [2020]
  Nyckelord :tillväxtstrategier; befolkningsminskning; krympande städer; attraktivitet; regionförstoring;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att genom ett kvalitativt metodval se med hjälp av vilka metoder en svensk landsbygdskommun hanterar en kontinuerlig befolkningsminskning, som anses medföra en regional obalans. Detta har skett genom en litteraturstudie som innefattar olika perspektiv på ämnet och en fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Samhället i förändring till följd av höghastighetsjärnväg : En studie om hur Ostlänken påverkar det lokala- och fysiska infrastukturen med fokus på tillgänglighet, stadsutveckling och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Gabriella Nielsen Renberg; Talan Baker; [2019]
  Nyckelord :Ostlänken; infrastruktur; höghastighetsjärnväg; rörlighet; hållbarhet; stadsutveckling; planering;

  Sammanfattning : För att hinna ikapp med medborgarnas och näringslivets behov av ett utvecklat järnvägssystem med snabba, effektiva och punktliga resor har regeringen beslutat om att utveckla ett nytt höghastighetsnät i Sverige. Första delen av höghastighetsnätet benämns som Ostlänken och är under utveckling just nu och ska gå mellan Järna och Linköping med en dimensionerande hastighet på 250 kilometer i timmen. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala översiktsplaneringens utmaningar i ljuset av regionförstoring

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anni Bocenda; [2019]
  Nyckelord :Regionförstoring; kommunal översiktsplanering; regional utvecklingsplanering; governance; strategisk planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar hur den kommunala översiktsplaneringen hanterar regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Det finns en efterfrågan från både den kommunala och regionala nivån att de kommunala översiktsplanerna lyfter blicken och planerar utifrån ett strategiskt regionalt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Tunnelseende på hållbarhet - en diskursanalytisk studie av hållbarhetsbegreppet i relation till Västlänken

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tim Pobiega; Ida Ploman; [2019]
  Nyckelord :Västlänken; hållbarhet; diskurs; policy; Bacchi; regionförstoring; sustainability; discourse; region enlargement;

  Sammanfattning : Göteborgs stad står inför en av sina största infrastrukturinvesteringar i modern tid - en åtta kilometer lång järnvägstunnel under staden i form av Västlänken. Västlänken presenteras i sammanhanget som den hållbara lösningen för att uppnå ambitionen om regionförstoring. LÄS MER