Sökning: "regionutredningen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet regionutredningen.

  1. 1. Regionalisering i Sverige : Varför drog regeringen tillbaks sitt förslag om storregioner?

    L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

    Författare :Daniel Frisén; [2019]
    Nyckelord :Regionalisering; Indelningskommittén; regionutredningen; storregioner;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om att införa storregioner. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: Varför ändrade regeringen direktiven för indelningskommittén?Jag har genom processpårning med hjälp av dagordningsteorin analyserat händelseförloppet som ledde fram till regeringens beslut. LÄS MER