Sökning: "reglementeringstiden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet reglementeringstiden.

 1. 1. Prostitution i Nationens Intresse - Paradoxen om prostitution i Sverige under reglementeringstiden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Björklund; Valmira Muca; Erik Nilzén; [2020]
  Nyckelord :Besiktningsbyrån; det ideala offret; kriminalitetshistoria; prostitution; reglementering; stigma; Sverige; criminal history; medical examination bureau; prostitution; regulation; stigma; Sweden; the ideal victim;

  Sammanfattning : Prostitution som företeelse engagerar och väcker känslor, både bland individer och offentliga aktörer. I detta arbete belyser vi utvecklingen av samhällets syn på prostitutionen genom att analysera den period då den i Sverige var offentligt reglementerad och kontrollerad, 1859 – 1918. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna i Stockholm under reglementeringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fabian Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Rättshistoria; prostitution; reglementeringstiden; sexuallagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar den s.k. reglementeringstiden (år 1812-1918) då regleringar infördes för att hindra spridningen av veneriska sjukdomar. Den fokuserar på Stockholm och på hur dessa regleringar drabbade kvinnor under denna tid samt belyser detta ur ett genusperspektiv. LÄS MER