Sökning: "reglering examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden reglering examensarbete.

 1. 1. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Nyckelord :pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Sammanfattning : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... LÄS MER

 2. 2. Optimization of a Combined Heat and Power Plant for the Future Electricity Market : A case study conducted at Söderenergi AB

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Linnéa Karkulahti; Monika Mizgalewicz; [2020]
  Nyckelord :energy; CHP; electricity prices; modeling; BoFiT; optimization; energi; kraftvärmeverk; elpriser; modellering; BoFiT; optimering;

  Sammanfattning : The Swedish energy system is changing and two major events that are taking place are the phase out of nuclear power and the increase of wind power. The associated changes affect the electricity market and the electricity producers, including combined heat and power plants. LÄS MER

 3. 3. Active Phase Compensation in a Fiber-Optical Mach-Zehnder Interferometer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Joakim Argillander; [2020]
  Nyckelord :phase stability; interferometer; quantum key distribution; fpga; automatic control; fasstabilitet; interferometer; kvantnyckeldistribution; fpga; reglerteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates the phenomena of phase stability in a fiber-optical MZI (Mach-Zehnder Interferometer). The MZI is a key building block of optical systems for use in experiments with both continuous-wave light and with single photons. LÄS MER

 4. 4. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 5. 5. Iterative Learning Control for Preparative Chromatography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Daniel Espinoza; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; Kemiteknik; Chromatography; Automatic Process Control; Iterative Learning Control; ILC; Simulation; Protein Purification; Python; Ion-Exchange; Automation; Batch Processing; Downstream Processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There is a desire for a fully automated downstream process in pharmaceutical protein production. One part of the downstreaming process is preparative chromatography. A good separation between the product and other proteins, as well as good productivity, are desired. LÄS MER