Sökning: "reglering"

Visar resultat 1 - 5 av 1814 uppsatser innehållade ordet reglering.

 1. 1. Sensors for intelligent and reliable components

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Lundman; [2020]
  Nyckelord :Wind turbine; Gearbox; Sensor; Condition monitoring; Cyber-physical system; Vindkraftverk; Växellåda; Sensor; Tillståndsövervakning; Cyberfysiskt system;

  Sammanfattning : One way to tackle the climate change society is facing today is through the change to renewable energy sources, such as wind power. Today, a trend when it comes to technology is that products are evolving into becoming more cyber-physical systems (CPS) by integrating functions realized with mechanics, control and communication. LÄS MER

 2. 2. Self-Stabilizing Platform

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARCUS AKKILA; BIX ERIKSSON; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; PID controller; Control theory; Arduino; Servomotor; Inertial measurement unit; Self stabilization; Mekatronik; PID-regulator; Reglerteknik; Arduino; Servomotor; Tröghetssensor; Självstabilsering;

  Sammanfattning : This project explores the possibility to stabilize a hand held serving-tray using a micro-controller, two servomotors and an inertial measurement unit (IMU). It is heavily focused on control theory, specifically using a PID controller. LÄS MER

 3. 3. Automationsunderlag för stackningsmoment av kärnläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Mathias Berntsson; Gustaf Vernersson Krook; Karl-Johan Thunberg; [2020]
  Nyckelord :ABB; Stackning; Robotteknik; Robotik; Industri;

  Sammanfattning : Efterfrågan av energi ökar på grund av den ökande globaliseringen i världen. För att transmittera och distribuera elektrisk effekt används transformatorer. ABB Power Grids AB är världsledande inom produktion av transmissionskomponenter däribland högspänningstransformatorer. LÄS MER

 4. 4. Den ideala intimiteten : Privatlivets expertis i 1940-talets svenska populärkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Arvid Sjödin; [2020]
  Nyckelord :intimitet; ideal; rådgivning; populärpress; expertis; självhjälp; subjektskapande; modernitet.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om rådgivning i kärlek- och intimitetsfrågor i svensk veckopress under 1940-talet. I undersökningen analyseras veckotidningarna Damernas värld, Veckorevyn och Husmodern. Undersökningens syfte är att förstå hur en ideal intimitet skapades i tidningarnas rådgivning i dialogen mellan expertis och läsare. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av sialinsyrauttryck på cellmembranet hos celler i immunförsvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nderim Mehmeti; [2020]
  Nyckelord :Cancerceller; Flödescytometri; Immunförsvaret; Lektiner; Molekylär präglade polymer MIP ; Sailsyra;

  Sammanfattning : Cancer är en grupp sjukdomar som orsakar onormal celltillväxt med potential att invadera närliggande vävnader och organ samt sprida sig till andra delar av kroppen. Aggressiva cancerformer växer och sprids snabbt vilket utgör tuffa utmaningar och gör det svårt att behandla. Diagnostik av aggressiv cancer behöver därför förbättras. LÄS MER