Sökning: "reglerkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet reglerkraft.

 1. 1. SMÅSKALIG VATTENKRAFT OCH FLEXIBILITET I ELSYSTEMET : En kartläggning av förväntningarna på den småskaliga vattenkraftens potential att bidra med flexibilitet.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Simon Andersson; Veronika Callin; [2019]
  Nyckelord :Flexibility; Small-scale hydro; Regulating power; Balancing services; Regulation; Grid balance; Flexibilitet; Småskalig; vattenkraft; Reglerkraft; Balanskraft; Reglering; Balansering; Balansreglering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Analysis of imbalance settlement designs in electricity systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alice Lecordier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report analyses the eciency and re-distributive eects of diverseImbalance settlement designs in the electricity market. This work relieson an on-going EDF(Electricite de France) research project on electricitybalancing and is based on a simulator tool, SiSTEM, developed by EDFand the University of Liege. LÄS MER

 3. 3. A comparison of wind power and nuclear power

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Nilsmo; Ludwig Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2019 och 2020 kommer kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 läggas ner. I Denna rapporten undersöks hur många vindkraftverk som behöver byggas för att ersätta och kompensera för den årliga elproduktionen från reaktorerna i Ringhals. LÄS MER

 4. 4. Korttidsreglering inom Mälarenergis vattenkraftinnehav : Effektbidrag och miljömässiga konsekvenser i valda scenarion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Louise Nordlander Svensson; [2018]
  Nyckelord :Vattenkraft; Energi; Mälarenergi; Reglerkraft; Korttidsreglering; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Short term regulation, or hydropeaking, provides useful grid services and can be economically beneficial. However, hydropeaking is also associated with environmental impacts concerning flows and water levels. LÄS MER

 5. 5. Tillståndsklassificering av det svenska stamnätet och riktlinjer vid fysisk elhandel

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sofia Kindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska stamnätet behöver vara i balans vilket betyder att det ska ligga på 50 Hz. Beroende på i vilket tillstånd, över eller under 50 Hz som stamnätet befinner sig och beroende på hur elleverantörers prognoser för elförbrukning ser ut kan de tjäna eller förlora pengar på grund av den reglerkostnad som uppstår när nätet ska balanseras med reglerkraft. LÄS MER